تعیین ارزش اطلاعات در توجیه سیستم‌های پشتیبان تصمیم

تعیین ارزش اطلاعات در توجیه سیستم‌های پشتیبان تصمیم
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۱۰
شماره: 
۲
شماره صفحه (از - تا): 
۳۰۹-۳۳۶
چکیده

کاربرد سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان و مدیریت مستلزم صرف هزینه‌هایی است که لازم است با برآورد منافع آن‌ها، توجیه شوند. توجیه این سیستم‌ها در ابتدا که تمرکز آن‌ها بر داده‌ها و خودکارسازی عملیات دستی بود، به آسانی انجام می‌گرفت اما با محور شدن اطلاعات در آن‌ها کار توجیه سرمایه‌گذاری لازم نیز به پیچیدگی گرایید. به همین دلیل تحلیل هزینه‌ـ منفعت به عنوان یکی از مراحل توسعه سیستم‌های اطلاعاتی درآمد. این تحلیل به‌ ویژه درباره سیستم‌های پشتیبان تصمیم با دشواری‌های بیشتری روبه‌روست. پیچیدگی و تعامل منافع و ناممکن بودن کمی کردن بسیاری از آن‌ها به‌علاوه مشکل تعیین ارزش اقتصادی برای اطلاعات به عنوان خروجی اصلی این سیستم‌ها، از جمله اصلی‌ترین دشواری‌ها به شمار می‌روند. در این مقاله پس از بررسی سیر تحول سیستم‌های اطلاعاتی و ماهیت متغیر منافع آن‌ها، توصیف سیستم‌های پشتیبان تصمیم و منافع آن‌ها، مشکل تعیین ارزش اقتصادی برای اطلاعات مطرح و سپس با بررسی مفهوم ارزش در علم اقتصاد، مشکلات تعیین ارزش اطلاعات از دیدگاه اقتصاد اطلاعات بیان می‌شوند. در پایان نیز با ارائه مدل فضای اطلاعاتی، کاربرد آن در تعیین ارزش اطلاعات ارائه می‌گردد.

استناد: 

علیدوستی، سیروس. ۱۳۸۶. تعیین ارزش اطلاعات در توجیه سیستم‌های پشتیبان تصمیم. فصلنامه کتابداری و اطلاع‎رسانی ۱۰ (۲): ۳۰۹-۳۳۶.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه