گزارش عملکرد

گزارش عملکرد تبصره نه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (مصوب 31 مرداد 1396 مجلس شورای اسلامی) در سال تحصیلی 1397-1398
مدیریت اطلاعات علم و فناوری

گزارش عملکرد تبصره نه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۸

دى ۱۳۹۸
گزارش رتبه‌بندی 165 کتابخانه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های زیرپوشش وزارت عتف (97-1396)
مدیریت اطلاعات علم و فناوری

گزارش رتبه‌بندی ۱۶۵ کتابخانه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های زیر پوشش وزارت عتف (۹۷-۱۳۹۶)

آذر ۱۳۹۸
آمار پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ثبت شده با قلمرو جغرافیایی
مدیریت اطلاعات علم و فناوری

آمار پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ثبت شده با قلمرو جغرافیایی

آذر ۱۳۹۸
پژوهش در پایان‌نامه‌ها و رساله‌‏ها (3): سیل
مدیریت اطلاعات علم و فناوری

پژوهش در پایان‌نامه‌ها و رساله‌‏ها (۳): سیل

شهريور ۱۳۹۸
گوناگونی نگارش نام مؤسسه‌های ایرانی در نمایه‌نامه وب‌آو‌ساینس
مدیریت اطلاعات علم و فناوری

گوناگونی نگارش نام مؤسسه‌های ایرانی در نمایه‌نامه وب‌آو‌ساینس

خرداد ۱۳۹۸
نقش ایرانداک در گسترش خط و زبان فارسی
سازمانی

نقش ایرانداک در گسترش خط و زبان فارسی

آذر ۱۳۹۷
نقش ایرانداک در علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات
سازمانی

نقش ایرانداک در علم‌سنجی

آذر ۱۳۹۷
نقش ایرانداک در گسترش فناوری اطلاعات «تحلیل داده محور، پشتیبان نیاز پژوهش»
سازمانی

نقش ایرانداک در گسترش فناوری اطلاعات

آذر ۱۳۹۷
نقش ایرانداک در بهبود و گسترش خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی
سازمانی

نقش ایرانداک در بهبود و گسترش خدمات کتابخانه‌ها

آذر ۱۳۹۷
نقش ایرانداک در اخلاق پژوهش
سازمانی

نقش ایرانداک در اخلاق پژوهش

شهريور ۱۳۹۷
دشواری‌های سازماندهی اطلاعات
مدیریت اطلاعات علم و فناوری

دشواری‌های سازماندهی اطلاعات

مرداد ۱۳۹۷
نقش ایرانداک در سیاست‌گذاری علم و فناوری
سازمانی

نقش ایرانداک در سیاست‌گذاری علم و فناوری

خرداد ۱۳۹۷
گزارش عملکرد سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت): سه‌ماهه نخست سال 1397
مدیریت اطلاعات علم و فناوری

سامانه عرضه و تقاضای پژوهش

فروردين ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۷
گزارش عملکرد پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): سال 1397
سازمانی

گزارش عملکرد ایرانداک

فروردين ۱۳۹۷ تا اسفند ۱۳۹۷
نقش ایرانداک در اخلاق پژوهش
سازمانی

نقش ایرانداک در اخلاق پژوهش

اسفند ۱۳۹۶
گزارش عملکرد سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت): نیمه دوم سال ۱۳۹۶
مدیریت اطلاعات علم و فناوری

سامانه عرضه و تقاضای پژوهش

مهر ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۶
نگاهی به عملکرد آموزشی پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): در نیمه نخست سال 1396
آموزش

کارنامه آموزش در ایرانداک

فروردين ۱۳۹۶ تا شهريور ۱۳۹۶
سامانه ملی ثبت- سال 1396
مدیریت اطلاعات علم و فناوری

سامانه ملی ثبت پارسا و پیشنهاده

فروردين ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۶
چکیده گزارش عملکرد سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت): سال 1396
مدیریت اطلاعات علم و فناوری

سامانه عرضه و تقاضای پژوهش

فروردين ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۶
گزارش عملکرد پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): در سال 1396
سازمانی

گزارش عملکرد ایرانداک

فروردين ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۶

صفحه‌ها