گزارش عملکرد

نقش ایرانداک در پشتیبانی از سیاست‌گذاری علم و فناوری
سازمانی

نقش ایرانداک در پشتیبانی از سیاست‌گذاری علم و فناوری

اسفند ۱۳۹۸
آمار پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ثبت شده با قلمرو جغرافیایی در سال 1398
مدیریت اطلاعات علم و فناوری

آمار پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ثبت شده با قلمرو جغرافیایی در سال ۱۳۹۸

اسفند ۱۳۹۸
گزارش عملکرد تبصره نه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در شش‌ماهه دوم سال 1398
مدیریت اطلاعات علم و فناوری

گزارش عملکرد تبصره نه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۸

اسفند ۱۳۹۸
نقش ایرانداک در بهبود و گسترش خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی
سازمانی

نقش ایرانداک در بهبود و گسترش خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی

آذر ۱۳۹۸
نقش ایرانداک در علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات
سازمانی

نقش ایرانداک در علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات

آذر ۱۳۹۸
نقش ایرانداک در گسترش خط و زبان فارسی
سازمانی

نقش ایرانداک در گسترش خط و زبان فارسی

آذر ۱۳۹۸
گزارش رتبه‌بندی 165 کتابخانه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های زیرپوشش وزارت عتف (97-1396)
مدیریت اطلاعات علم و فناوری

گزارش رتبه‌بندی ۱۶۵ کتابخانه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های زیر پوشش وزارت عتف (۹۷-۱۳۹۶)

آذر ۱۳۹۸
آمار پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ثبت شده با قلمرو جغرافیایی
مدیریت اطلاعات علم و فناوری

آمار پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ثبت شده با قلمرو جغرافیایی

آذر ۱۳۹۸
نقش ایرانداک در گسترش اخلاق پژوهش
سازمانی

نقش ایرانداک در گسترش اخلاق پژوهش

شهريور ۱۳۹۸
پژوهش در پایان‌نامه‌ها و رساله‌‏ها (3): سیل
مدیریت اطلاعات علم و فناوری

پژوهش در پایان‌نامه‌ها و رساله‌‏ها (۳): سیل

شهريور ۱۳۹۸
گوناگونی نگارش نام مؤسسه‌های ایرانی در نمایه‌نامه وب‌آو‌ساینس
مدیریت اطلاعات علم و فناوری

گوناگونی نگارش نام مؤسسه‌های ایرانی در نمایه‌نامه وب‌آو‌ساینس

خرداد ۱۳۹۸
نقش ایرانداک در گسترش خط و زبان فارسی
سازمانی

نقش ایرانداک در گسترش خط و زبان فارسی

آذر ۱۳۹۷
نقش ایرانداک در علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات
سازمانی

نقش ایرانداک در علم‌سنجی

آذر ۱۳۹۷
نقش ایرانداک در گسترش فناوری اطلاعات «تحلیل داده محور، پشتیبان نیاز پژوهش»
سازمانی

نقش ایرانداک در گسترش فناوری اطلاعات

آذر ۱۳۹۷
نقش ایرانداک در بهبود و گسترش خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی
سازمانی

نقش ایرانداک در بهبود و گسترش خدمات کتابخانه‌ها

آذر ۱۳۹۷
گزارش عملکرد تبصره نه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (مصوب 31 مرداد 1396 مجلس شورای اسلامی) در سال تحصیلی 1397-1398
مدیریت اطلاعات علم و فناوری

گزارش عملکرد تبصره نه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۸

مهر ۱۳۹۷ تا شهريور ۱۳۹۸
نقش ایرانداک در گسترش اخلاق پژوهش
سازمانی

نقش ایرانداک در گسترش اخلاق پژوهش

شهريور ۱۳۹۷
دشواری‌های سازماندهی اطلاعات
مدیریت اطلاعات علم و فناوری

دشواری‌های سازماندهی اطلاعات

مرداد ۱۳۹۷
نقش ایرانداک در سیاست‌گذاری علم و فناوری
سازمانی

نقش ایرانداک در سیاست‌گذاری علم و فناوری

خرداد ۱۳۹۷
گزارش عملکرد سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت): سه‌ماهه نخست سال 1397
مدیریت اطلاعات علم و فناوری

سامانه عرضه و تقاضای پژوهش

فروردين ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۷

صفحه‌ها