پرسش‌های همیشگی


نشانی تنها وبگاه رسمی ایرانداک irandoc.ac.ir است و نام‌های همانند این نشانی، هیچ‌یک با ایرانداک پیوندی ندارند.


فایل تمام‌متن بیشتر کتاب‌های ایرانداک را می‌توانید در اینجا ببینید.

برای بازدید از ایرانداک، درخواست خود را به رایانامه info@irandoc.ac.ir بفرستید یا کاربرگ درخواست بازدید را پر کنید. برای هماهنگی با شما تماس گرفته خواهد شد. 

برای آگاهی از چگونگی پذیرش کارآموز دانشگاهی در ایرانداک، آیین‌نامه آن را ببینید.

خواندن گزارش طرح‌های پژوهشی ایرانداک که دست‌کم دو سال از پایان آن‌ها گذشته باشد، در آرشیو ایرانداک شدنی است.

پژوهش درباره ایرانداک با تصویب هیئت رئیسه شدنی است. می‌توانید درخواست خود را برای بررسی به رایانامه  scirel@irandoc.ac.ir  بفرستید.

برای آگاهی از چگونگی داوری، پذیرش، و انتشار کتاب در ایرانداک، آیین‌نامه آن را ببینید.

برای آگاهی از چگونگی پشتیبانی ایرانداک از همایش‌های علمی، آیین‌نامه آن را ببینید.

برای برگزاری میزگرد و سخنرانی علمی در ایرانداک،‌ در  اینجا  پیشنهاد دهید.