تصویر beheshti@irandoc.ac.ir

دکتر ملوک‌السادات حسینی‌ بهشتی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی زبان‌شناسی با گرایش همگانی از دانشگاه تهران

استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی و هستان‌شناسی

زندگی‌نامه

ملوک‌السادات حسینی بهشتی، دانش‌آموخته دکترای تخصصی دانشگاه تهران در رشته زبان‌شناسی همگانی در سال ۱۳۸۷ و کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را نیز در سال ۱۳۶۵ و ۱۳۷۰ در همین رشته از دانشگاه‌ تهران دریافت داشته است. وی کار علمی و حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۷۳ با دریافت حکم عضو هیئت علمی پژوهشی در ایرانداک آغاز کرد و هم‌اکنون استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است. او به عنوان عضو هیئت تحریریه فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات نیز انتخاب شده است.

وی به عنوان مدرس دانشگاه، دروس «مستندسازی و اصطلاح‌نامه» و «پردازش زبان طبیعی» را تدریس می‌نماید.

تحصیلات

  • ۱۳۸۴ - ۱۳۸۷ دکتری تخصصی زبان‌شناسی با گرایش همگانی. دانشگاه تهران
    رساله: ساختواژه،‌ اصطلاح‌شناسی ومهندسی دانش

زمینه‌های پژوهش

مطالعه اصطلاح‌شناسی
مدیریت دانش
مدیریت اطلاعات
سازماندهی اطلاعات
پردازش زبان طبیعی

تماس

طرح پژوهشی

مقاله ادواری

کتاب

مقاله همایش علمی

راهنمایی

هستان‌نگاری امنیت اطلاعات براساس پایگاه‌های استنادی Scopus و Web of science
۱۳۹۸، رساله دکتری تخصصی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ملوک‌السادات حسینی بهشتی

طرح تدوین اصطلاح‌نامه دیپلماسی فرهنگی
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ملوک‌السادات حسینی بهشتی

مطالعه ضمنی و لفظی قرآن به منظور ترسیم شبکه معنایی
۱۳۹۵، رساله دکتری تخصصی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ملوک‌السادات حسینی بهشتی

بازنمودن دانش در حوزه پزشکی، طراحی آنتولوژی گلوکرم
۱۳۹۵، رساله دکتری تخصصی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ملوک‌السادات حسینی بهشتی

بررسی تطبیقی اصطلاحات خویشاوندی در زبانهای فارسی و آلمانی
۱۳۹۳، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور
ملوک‌السادات حسینی بهشتی

تدریس

نظام‌های بازیابی اطلاعات، دکتری تخصصی.
با تدریس ملوک‌السادات حسینی بهشتی.
۱۳۹۸-۹۹، دانشگاه تهران.

تدوین و کاربرد اصطلاح‌نامه، کارشناسی ارشد.
با تدریس ملوک‌السادات حسینی بهشتی.
۱۳۹۸-۹۹، دانشگاه تهران.

نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی، کارشناسی ارشد.
با تدریس ملوک‌السادات حسینی بهشتی.
۱۳۹۷-۱۳۹۸، دانشگاه تهران.

تدوین و کاربرد اصطلاح‌نامه، کارشناسی ارشد.
با تدریس ملوک‌السادات حسینی بهشتی.
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه تهران.

پردازش زبان طبیعی، دکتری تخصصی.
با تدریس ملوک‌السادات حسینی بهشتی.
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه تهران.

پردازش زبان طبیعی، دکتری تخصصی.
با تدریس ملوک‌السادات حسینی بهشتی.
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه تهران.

پردازش زبان طبیعی، دکتری تخصصی.
با تدریس ملوک‌السادات حسینی بهشتی.
۱۳۹۴-۱۳۹۵، دانشگاه الزهرا.

پردازش زبان طبیعی، دکتری تخصصی.
با تدریس ملوک‌السادات حسینی بهشتی.
۱۳۹۳-۱۳۹۴، دانشگاه الزهرا.

پردازش زبان طبیعی، دکتری تخصصی.
با تدریس ملوک‌السادات حسینی بهشتی.
۱۳۹۳-۱۳۹۴، دانشگاه تهران.

مستندسازی و تدوین اصطلاح‌نامه‎های تخصصی، کارشناسی ارشد.
با تدریس ملوک‌السادات حسینی بهشتی.
۱۳۹۲-۱۳۹۳، دانشگاه تهران.