تصویر beheshti@irandoc.ac.ir

ملوک‌السادات حسینی‌ بهشتی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی زبان‌شناسی از دانشگاه تهران

استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی و هستان‌شناسی

زندگی‌نامه

ملوک‌السادات حسینی بهشتی، دانش‌آموخته دکترای تخصصی دانشگاه تهران در رشته زبان‌شناسی همگانی در سال ۱۳۸۷ و کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را نیز در سال ۱۳۶۵ و ۱۳۷۰ در همین رشته از دانشگاه‌ تهران دریافت داشته است. وی کار علمی و حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۷۳ با دریافت حکم عضو هیئت علمی پژوهشی در ایرانداک آغاز کرد و هم‌اکنون استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است. او به عنوان عضو هیئت تحریریه فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات نیز انتخاب شده است.

وی به عنوان مدرس دانشگاه، دروس «مستندسازی و اصطلاح‌نامه» و «پردازش زبان طبیعی» را تدریس می‌نماید.

تحصیلات

  • ۱۳۸۴ - ۱۳۸۷ دکتری تخصصی زبان‌شناسی با گرایش همگانی. دانشگاه تهران
    رساله: ساختواژه،‌ اصطلاح‌شناسی ومهندسی دانش

زمینه‌های پژوهش

مطالعه اصطلاح‌شناسی
مدیریت دانش
مدیریت اطلاعات
سازماندهی اطلاعات
پردازش زبان طبیعی

تماس

طرح پژوهشی

مقاله ادواری

کتاب

مقاله همایش علمی

راهنمایی

طرح تدوین اصطلاح‌نامه دیپلماسی فرهنگی
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مطالعه ضمنی و لفظی قرآن به منظور ترسیم شبکه معنایی
۱۳۹۵، رساله دکتری تخصصی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

بازنمودن دانش در حوزه پزشکی، طراحی آنتولوژی گلوکرم
۱۳۹۵، رساله دکتری تخصصی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

بررسی تطبیقی اصطلاحات خویشاوندی در زبانهای فارسی و آلمانی
۱۳۹۳، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور

طرح تدوین اصطلاح‌نامه نجوم اسلامی
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

تدوین هستی‌شناسی در پایگاه‌های اطلاعاتی مقالات علمی ISI
۱۳۹۵، رساله دکتری تخصصی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی و هستی‌شناسی ساختار دانش
۱۳۹۵، رساله دکتری تخصصی. دانشگاه شهید چمران

طراحی و پیاده‎‌سازی دانشنامه پویای انفورماتیک پزشکی
۱۳۹۴، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی

بررسی تطبیقی میزان سهم زبان ملی کشورها در بروندادهای علمی
۱۳۹۴، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی

طرح ایجاد اصطلاح‌نامه فضایی
۱۳۹۳، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. مرکز علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

-->

تدریس

تدوین و کاربرد اصطلاح‌نامه، کارشناسی ارشد.
با تدریس ملوک‌السادات حسینی بهشتی.
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه تهران.

پردازش زبان طبیعی، دکتری تخصصی.
با تدریس ملوک‌السادات حسینی بهشتی.
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه تهران.

پردازش زبان طبیعی، دکتری تخصصی.
با تدریس ملوک‌السادات حسینی بهشتی.
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه تهران.

پردازش زبان طبیعی، دکتری تخصصی.
با تدریس ملوک‌السادات حسینی بهشتی.
۱۳۹۴-۱۳۹۵، دانشگاه الزهرا.

پردازش زبان طبیعی، دکتری تخصصی.
با تدریس ملوک‌السادات حسینی بهشتی.
۱۳۹۳-۱۳۹۴، دانشگاه الزهرا.

پردازش زبان طبیعی، دکتری تخصصی.
با تدریس ملوک‌السادات حسینی بهشتی.
۱۳۹۳-۱۳۹۴، دانشگاه تهران.

مستندسازی و تدوین اصطلاح‌نامه‎های تخصصی، کارشناسی ارشد.
با تدریس ملوک‌السادات حسینی بهشتی.
۱۳۹۲-۱۳۹۳، دانشگاه تهران.