تصویر beheshti@irandoc.ac.ir

دکتر ملوک‌السادات حسینی‌ بهشتی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی زبان‌شناسی با گرایش همگانی از دانشگاه تهران

استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی و هستان‌شناسی

زندگی‌نامه

ملوک‌السادات حسینی بهشتی، دانش‌آموخته دکترای تخصصی دانشگاه تهران در رشته زبان‌شناسی همگانی در سال ۱۳۸۷ و کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را نیز در سال ۱۳۶۵ و ۱۳۷۰ در همین رشته از دانشگاه‌ تهران دریافت داشته است. وی کار علمی و حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۷۳ با دریافت حکم عضو هیئت علمی پژوهشی در ایرانداک آغاز کرد و هم‌اکنون استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است. او به عنوان عضو هیئت تحریریه فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات نیز انتخاب شده است.

وی به عنوان مدرس دانشگاه، دروس «مستندسازی و اصطلاح‌نامه» و «پردازش زبان طبیعی» را تدریس می‌نماید.

تحصیلات

  • ۱۳۸۴ - ۱۳۸۷ دکتری تخصصی زبان‌شناسی با گرایش همگانی. دانشگاه تهران
    رساله: ساختواژه،‌ اصطلاح‌شناسی ومهندسی دانش

زمینه‌های پژوهش

مطالعه اصطلاح‌شناسی
مدیریت دانش
مدیریت اطلاعات
سازماندهی اطلاعات
پردازش زبان طبیعی

تماس

طرح پژوهشی

مقاله ادواری

کتاب

مقاله همایش علمی

راهنمایی

مطالعه معانی لفظی و ضمنی مفاهیم مرتبط با زنان و خانواده در قرآن کریم به منظور ترسیم شبکه معنابب
۱۳۹۹، رساله دکتری تخصصی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ملوک‌السادات حسینی بهشتی

هستان‌نگاری امنیت اطلاعات براساس پایگاه‌های استنادی Scopus و Web of science
۱۳۹۸، رساله دکتری تخصصی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ملوک‌السادات حسینی بهشتی

طرح تدوین اصطلاح‌نامه دیپلماسی فرهنگی
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ملوک‌السادات حسینی بهشتی

مطالعه ضمنی و لفظی قرآن به منظور ترسیم شبکه معنایی
۱۳۹۵، رساله دکتری تخصصی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ملوک‌السادات حسینی بهشتی

بازنمودن دانش در حوزه پزشکی، طراحی آنتولوژی گلوکرم
۱۳۹۵، رساله دکتری تخصصی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ملوک‌السادات حسینی بهشتی

بررسی تطبیقی اصطلاحات خویشاوندی در زبانهای فارسی و آلمانی
۱۳۹۳، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور
ملوک‌السادات حسینی بهشتی

تدریس

نظام‌های بازیابی اطلاعات، دکتری تخصصی.
با تدریس ملوک‌السادات حسینی بهشتی.
۱۳۹۸-۹۹، دانشگاه تهران.

تدوین و کاربرد اصطلاح‌نامه، کارشناسی ارشد.
با تدریس ملوک‌السادات حسینی بهشتی.
۱۳۹۸-۹۹، دانشگاه تهران.

وب معنایی و هستی‌شناسی، دکتری تخصصی.
با تدریس ملوک‌السادات حسینی بهشتی.
۱۳۹۸-۹۹، دانشگاه تهران.

نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی، کارشناسی ارشد.
با تدریس ملوک‌السادات حسینی بهشتی.
۱۳۹۷-۱۳۹۸، دانشگاه تهران.

تدوین و کاربرد اصطلاح‌نامه، کارشناسی ارشد.
با تدریس ملوک‌السادات حسینی بهشتی.
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه تهران.

پردازش زبان طبیعی، دکتری تخصصی.
با تدریس ملوک‌السادات حسینی بهشتی.
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه تهران.

پردازش زبان طبیعی، دکتری تخصصی.
با تدریس ملوک‌السادات حسینی بهشتی.
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه تهران.

پردازش زبان طبیعی، دکتری تخصصی.
با تدریس ملوک‌السادات حسینی بهشتی.
۱۳۹۴-۱۳۹۵، دانشگاه الزهرا.

پردازش زبان طبیعی، دکتری تخصصی.
با تدریس ملوک‌السادات حسینی بهشتی.
۱۳۹۳-۱۳۹۴، دانشگاه الزهرا.

پردازش زبان طبیعی، دکتری تخصصی.
با تدریس ملوک‌السادات حسینی بهشتی.
۱۳۹۳-۱۳۹۴، دانشگاه تهران.

مستندسازی و تدوین اصطلاح‌نامه‎های تخصصی، کارشناسی ارشد.
با تدریس ملوک‌السادات حسینی بهشتی.
۱۳۹۲-۱۳۹۳، دانشگاه تهران.