توسعه و روزآمدسازی اصطلاح‌نامه‌های ایرانداک

چکیده

توسعه علم و فناوری، تولید واژه‌های جدید، افزایش انتشارات علمی، واژه‌هایی‌ که‌ توسط‌ کاربران وارد ‌نظام سازماندهی اطلاعات می‌شود، و تغییراتی که در روابط بین مفاهیم و موضوعات ایجاد می‌شود از مجموعه دلایل روزآمدسازی اصطلاح‌نامه‌ها هستند. در این پژوهش، افزایش کمّی، ویرایش و توسعه روابط معنایی میانِ واژه‌هایِ اصطلاح‌نامه‌هایِ علمی و فنیِ تدوین شده در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ( ایرانداک)، صورت گرفته است. فرایند روزآمدسازی و توسعه، شامل مراحل مرور ادبیات و تهیه منابع، طراحی و بررسی نقشه‌های مفهومی، ترجمه واژگان، تعیین روابط معنایی، یکسان‌سازی، واپایش روابط و خطایابی، تولید خروجی‌های اصطلاح‌نامه‌ای، ویرایش، و انتشار است. طی این فرایند، تعداد ۹۰ هزار واژه به مجموعه واژه‌های قبلی افزوده شدند و روابط معنایی میان اصطلاحات توسعه و بهبود یافته است. همچنین در این پروژه، وب‌‌سرویسِ اصطلاح‌نامه‌هایِ روزآمد شده، طراحی و اجرا شد و هم اکنون از طریق وبگاه ایرانداک قابل دسترسی است. این وبگاه می‌تواند راهنمای مناسبی برای کاربران و نمایه‌سازان در سازماندهی و بازیابی اطلاعات باشد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

حسینی بهشتی، ملوک‌السادات، اسماعیل اکبری، مهری صدیقی، مریم نوروزی اقبالی، سعیده وفایی، تقی رجبی، زهرا دهسرایی، مهرداد نوروزی اقبالی، و امید قیاسوند. ۱۳۹۸. توسعه و روزآمدسازی اصطلاح‌نامه‌های ایرانداک. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه