زن و پژوهش: تلاش برای افزایش فعالیت های علمی زنان ایران

زن و پژوهش: تلاش برای افزایش فعالیت های علمی زنان ایران
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۱۴
شماره: 
۱ و ۲
شماره صفحه (از - تا): 
۶۸-۷۳
چکیده

تشکیل بانک اطلاعات زنان با اهداف ذیل انجام پذیرفته است:

  • ارائه فعالیت‌های علمی– پژوهشی زنان ایران؛
  • ارائه سطح و میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های پژوهشی و مطالعات مربوط به زن و خانواده؛
  • ترغیب زنان به فعالیت بیش‌تر در زمینه تحقیقات از طریق گردآوری کلیه اطلاعات مربوط به تحقیقات زنان؛
  • ایجاد پایگاه اطلاعاتی مربوط به مطالعات زنان در ایران.
استناد: 

حسینی بهشتی، ملوک‎السادات. ۱۳۷۷. زن و پژوهش: تلاش برای افزایش فعالیت‌های علمی زنان ایران. فصلنامه اطلاع‎رسانی ۱۴ (۱ و ۲): ۶۸-۷۳.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه