ملوک‌السادات حسینی بهشتی

تصویر beheshti@irandoc.ac.ir

دکتر ملوک‌السادات حسینی‌ بهشتی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی زبان‌شناسی از دانشگاه تهران

استادیار پژوهشکده پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی و هستان‌شناسی

beheshti@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
مطالعه اصطلاح‌شناسی
مدیریت دانش
مدیریت اطلاعات
سازماندهی اطلاعات
پردازش زبان طبیعی
تقویت پرس‌وجوهای کاربران

تقویت پرس‌وجوهای کاربران

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن

صفحه‌ها