ملوک‌السادات حسینی بهشتی

تصویر beheshti@irandoc.ac.ir

دکتر ملوک‌السادات حسینی‌ بهشتی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی زبان‌شناسی با گرایش همگانی از دانشگاه تهران

استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی و هستان‌شناسی

beheshti@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
مطالعه اصطلاح‌شناسی
مدیریت دانش
مدیریت اطلاعات
سازماندهی اطلاعات
پردازش زبان طبیعی

مطالعه معانی لفظی و ضمنی مفاهیم مرتبط با زنان و خانواده در قرآن کریم به منظور ترسیم شبکه معنابب

پژوهشکده‌: 
پژوهشکده علوم اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ: 
شهريور ۱۳۹۹

صفحه‌ها