ترجمه فارسی اصطلاح‌نامه اسپاینز

ترجمه فارسی اصطلاح‌نامه اسپاینز
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۱۲
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۱۰-۲۶
چکیده

بازیابی اطلاعات مدارک در نظام‌های نمایه‌سازی همارا و کامپیوتری، مستلزم آن است که مفاهیم حوزه‌های فعالیت به درستی شناخته شوند و ذخیره اطلاعات و نمایه‌سازی مدارک به شیوه کامپیوتری، به زبان ارتباطی واحد یعنی مجموعه اصطلاحات نظام‌یافته متکی باشد. در این مرحله، تثبیت اصطلاحات و مفاهیم علمی– فنی و یافتن معادل‌های فارسی برای واژه‌های خارجی، تدوین واژه‌ها و اصطلاح‌نامه‌های گوناگون فارسی به منظور آموزش و گسترش علوم و فنون جهت استفاده در کار نمایه‌سازی از سویی و ذخیره و بازیابی اطلاعات از سوی دیگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس مرکز اطلاعات و مدارک علمی بعنوان اولین گام، درصدد ترجمه اصطلاح‌نامه کلان نظام مبادله اطلاعات در زمینه سیاست‌های علمی و فنی (SPINES) از انتشارات یونسکو برآمد که ۸۰۰۰ توصیفگر در ۳۴ مبحث علمی– فنی است، که در دو بخش به چاپ رسیده است. بخش اول شامل متن اصلی به زبان فارسی به همراه معادل انگلیسی و بخش دوم شامل فهرست انگلیسی– فارسی توصیفگرها می‌گردد.

استناد: 

حسینی بهشتی، ملوک‎السادات. ۱۳۷۵. ترجمه فارسی اصطلاح‌نامه اسپاینز. فصلنامه اطلاع‎رسانی ۱۲ (۱): ۱۰-۲۶.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه