مرضیه زرین‌بال ماسوله

تصویر zarinbal@irandoc.ac.ir

دکتر مرضیه زرین‌بال ماسوله

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی

zarinbal@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
یادگیری ماشین و بازشناسی الگو
طراحی سیستم‌های تصمیم‌یار و هوشمند
پردازش تصویر
منطق فازی
بازی‌وارسازی

توسعه روش‌های پایش داده‌های تصویری با رویکرد آماری

پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ: 
بهمن ۱۳۹۸

ارائه روشی به منظور توسعه سیستم‌های پیشنهاددهنده اسناد

پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
بهمن ۱۳۹۸

صفحه‌ها