غنی‌سازی و پالایش روابط معنایی در هستان‌شناسی علوم پایه با تمرکز بر رشته شیمی

غنی‌سازی و پالایش روابط معنایی در هستان‌شناسی علوم پایه با تمرکز بر رشته شیمی
سومین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
تهران
تاریخ کنفرانس: 
چهارشنبه - ۲۸ آبان ۱۳۹۳ تا پنجشنبه - ۲۹ آبان ۱۳۹۳
مؤسسه برگزارکننده: 
چکیده

هستان‌شناسی در واقع ابزار بازنمودن دانش در حوزه سازماندهی اطلاعات و هوش مصنوعی است و در دهه اخیر کاربرد آن در وب معنایی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در تدوین هستان‌شناسی مفهومی، ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی از مفاهیم، اولین ضرورت و ایجاد و تعیین نوع روابط بین مفاهیم در اولویت بعدی قرار دارد. این مقاله به معرفی روش نیمه خودکار توسعه روابط معنایی در هستان‌شناسی علوم پایه، که بر مبنای اصطلاح‌نامه‌های تخصصی تدوین شده در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران تولید شده است، می‌پردازد. در روش ارائه شده ابتدا روابط سلسله مراتبی در هستان‌شناسی مورد بازبینی و پالایش قرار میگیرد تا انواع روابط سلسله مراتبی از یکدیگر متمایز شوند. در مرحله بعد مفاهیم موجود در هستان‌شناسی طبقه‌بندی و بر اساس روابط وابسته در اصطلاح‌نامه و الگوهای روابط معنایی استخراج شده از یک هستان‌شناسی طبقه‌بندی و بر اساس روابط وابسته در اصطلاح‌نامه و الگوهای روابط معنایی استخراج شده از یک هستان‌شناسی سطح بالا، روابط معنایی بین مفاهیم تعیین شده و به هستان‌شناسی اضافه می‌گردد.

استناد: 

اژه‌‎ای، فاطمه، ملوک السادات حسینی بهشتی، تقی رجبی، و زینب اژه‌ای. ۱۳۹۳. غنی‌سازی و پالایش روابط معنایی در هستان‌شناسی علوم پایه با تمرکز بر رشته شیمی. مقاله ارائه‌ شده در سومین همایش ملی زبان‌شناسی رایانشی، تهران.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه