جامعه اطلاعاتی و توسعه

جامعه اطلاعاتی و توسعه
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۱۲
شماره: 
۳
شماره صفحه (از - تا): 
۱-۹
چکیده

برای هم‌نوا کردن فرایند توسعه، تدارک راهنمایی برای تبادل اطلاعات در کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت است. نظام ملی اطلاع‌رسانی کشور باید نیازهای اطلاعاتی و حرفه‌ای پژوهشگران، برنامه‌ریزان، مدیران اجرایی، مشاوران و گروه‌های آموزشی را تامین کند.

استناد: 

حسینی بهشتی، ملوک‎السادات. ۱۳۷۶. جامعه اطلاعاتی و توسعه. فصلنامه اطلاع‎رسانی ۱۲ (۳): ۱-۹.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه