روزآمدسازی و توسعه اصطلاح‌نامه‌های علمی و فنی ایرانداک

روزآمدسازی و توسعه اصطلاح‌نامه‌های علمی و فنی ایرانداک
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۵
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۹۹-۱۱۸
چکیده

توسعه علم و فناوری، تولید واژه‌های جدید، افزایش انتشارات علمی، واژه‌هایی‌ که‌ توسط‌ کاربران وارد ‌نظام سازماندهی اطلاعات می‌شود و تغییراتی که در روابط بین مفاهیم و موضوعات ایجاد می‌شود از مجموعه دلایل روزآمدسازی اصطلاح‌نامه‌ها هستند. در این راستا، این پژوهش، با هدف روزآمدسازی و توسعه اصطلاح‌نامه‌هایِ علمی و فنیِ تدوین‌شده در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، یعنی افزایش کمی، ویرایش و توسعه روابط معنایی میانِ واژه‌هایِ آن‌ها انجام شد. فرآیند روزآمدسازی و توسعه، مراحل مرور ادبیات و تهیه منابع، طراحی و بررسی نقشه‌های مفهومی، ترجمه واژگان، تعیین روابط معنایی، یکسان‌سازی، واپایش روابط و خطایابی، یادداشت دامنه، تولید خروجی‌های اصطلاح‌نامه‌ای، ویرایش و انتشار را در برگرفت که در طی آن‌، تعداد ۹۰ هزار واژه به مجموعه واژه‌های قبلی افزوده شدند و روابط معنایی میان اصطلاحات توسعه و بهبود یافت. همچنین، وب‌‌سرویسِ اصطلاح‌نامه‌هایِ روزآمد شده، طراحی و اجرا شد و از طریق وب‌گاه ایرانداک در دسترس قرار گرفت. این وب‌گاه می‌تواند راهنمای مناسبی برای کاربران و نمایه‌سازان در سازماندهی و بازیابی اطلاعات باشد.

استناد: 

رجبی، تقی، ملوک‌السادات حسینی بهشتی، مهری صدیقی. ۱۳۹۸. روزآمدسازی و توسعه اصطلاح‌نامه‌های علمی و فنی ایرانداک. فصلنامه مدیریت اطلاعات ۵ (۱): ۹۹-۱۱۸.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه