زهرا دهسرایی

تصویر dehsaraie@irandoc.ac.ir

زهرا دهسرایی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

dehsaraie@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
سازماندهی اطلاعات
اصطلاح‌نامه‌ها
تحلیل اطلاعات
داده‌کاوی

صفحه‌ها