اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌

اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
۱۳۸۲
شابک: 
‭۹۶۴۹۱۷۹۸۹۵‬‬
۱,۳۶۲ صفحه
۱۰۰,۰۰۰ ریال
چکیده

در عرصه مدیریت اطلاعات، اصطلاح‌نامه ابزاری ضروری جهت ذخیره‌سازی، ساماندهی وبازیابی اطلاعات است .هرچند امروزه کاربرد‌های گسترده رایانه دسترسی به اطلاعات مورد نیاز هر کاربر را آسان‌تر از گذشته کرده است، ولی این امر از اهمیت و جایگاه اصطلاح‌نامه در جست‌و‌جوی اطلاعات نکاسته است.

استناد: 

حسینی بهشتی، م‍ل‍وک‌ال‍س‍ادات‌، م‍ری‍م‌ ن‍وروزی‌اق‍ب‍ال‍ی‌، و م‍ه‍رداد ن‍وروزی‌اق‍ب‍ال‍ی‌. ۱۳۸۲. اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌. ۲ ج.  ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه