چ‍ه‍ل‌ و ه‍ش‍ت‍م‍ی‍ن‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ف‍ی‍د (گ‍زی‍ده‌‌م‍ق‍الات‌) (ات‍ری‍ش‌: ۲۵-۲۰ اکتبر) ۱۹۹۶

چ‍ه‍ل‌ و ه‍ش‍ت‍م‍ی‍ن‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ف‍ی‍د (گ‍زی‍ده‌‌م‍ق‍الات‌) (ات‍ری‍ش‌: 25-20 اکتبر) 1996
ویراستار: 
۱۳۸۰
شابک: 
‎۹۶۴۹۱۷۹۸۶۰
۴۸۱ صفحه
۳۰,۰۰۰ ریال
چکیده

این مجموعه مقالات برگرفته از مقالات ارائه‌ شده در چهل و هشتمین کنگره فید (FID) است که در ۲۰ تا ۲۵ اکتبر ۱۹۹۶ در کشور اتریش برپا شده بود. در این کنگره ۷ مقاله از ایران پذیرفته شد که مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (نام پیشین پژوهشگاه) به تنهایی ۶ مقاله از آنها را به این کنگره ارائه کرد. 
بیشتر مقاله‌های انتخاب‌شده را می‌توان در شمار حوزه‌های مهم مورد بحث در علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانست. مجموعه‌هایی مانند نقش و کاربرد مدیریت در کتابداری و اطلاع‌رسانی، تحلیل‌ها و نظرها درباره اشتراک منابع و امانت‌دهی بین کتابخانه‌ها، ساماندهی اطلاعات، قیمت‌گذاری اطلاعات و نقش و ارتباط رایانه‌ها در کتابداری و اطلاع‌رسانی از برجسته‌ترین موضوعاتی هستند که مقالات انتخاب‌ شده پیرامون آنها مباحث جدیدی به خواننده ارائه می‌کنند.
 

استناد: 

غریبی، حسین، و ملوک‌السادات حسینی بهشتی. ۱۳۸۰. چ‍ه‍ل‌ و ه‍ش‍ت‍م‍ی‍ن‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ف‍ی‍د (گ‍زی‍ده‌‌م‍ق‍الات‌) (ات‍ری‍ش‌: ۲۵-۲۰ اکتبر) ۱۹۹۶. ویراسته علی‌حسین قاسمی. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه