المیرا کریمی

تصویر karimi@students.irandoc.ac.ir

دکتر المیرا کریمی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

karimi@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
بازیابی اطلاعات
اصطلاح‌شناسی
کتابخانه دیجیتال
مطالعات کاربر
فرهنگ سازمانی
تاکتیک‌های جست‌وجو و هستی‌شناسی‌ها

تاکتیک‌های جست‌وجو و هستی‌شناسی‌ها

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
علم طراحی در پژوهش سامانه‌های اطلاعاتی

علم طراحی در پژوهش سامانه‌های اطلاعاتی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
معناشناسی در بازیابی اطلاعات

معناشناسی در بازیابی اطلاعات

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌و‌گو