تصویر namdarian@irandoc.ac.ir

دکتر لیلا نامداریان

دانش‌آموخته دکتری تخصصی سیاست‌گذاری علم و فناوری از دانشگاه تربیت مدرس

استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی سیاست اطلاعات

زندگی‌نامه

دکتر لیلا نامداریان، دانش‌آموخته دکترای تخصصی دانشگاه تربیت مدرس در رشته سیاست‌گذاری علم و فناوری در سال ۱۳۹۳ است و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه‌ تربیت مدرس در سال ۱۳۸۹ و مدرک کارشناسی خود را در رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه سراسری ولی عصر (عج) رفسنجان در سال ۱۳۸۷ دریافت داشته است.

وی کار علمی خود را از سال ۱۳۹۴ با عضویت در هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران آغاز کرد و هم‌اکنون استادیار گروه سیاست اطلاعات در پژوهشکده جامعه و اطلاعات است. بیشتر فعالیت‌های او در این پژوهشگاه پیرامون سیاست­‌گذاری و ارزیابی علم و فناوری بوده است. زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه وی را آینده‎پژوهی، سیاست‌گذاری علم و فناوری، بازمهندسی فرایندهای کسب و کار، برنامه‎ریزی استراتژیک، نظام ملی نوآوری،‌ علم‎سنجی، ارزیابی علم و تکنولوژی، و مدیریت دانش سازمانی تشکیل می‌دهند.

تحصیلات

  • ۱۳۹۰ - ۱۳۹۳ دکتری تخصصی سیاست‌گذاری علم و فناوری . دانشگاه تربیت مدرس
    رساله: طراحی مدل ارزیابی اثرات آینده نگاری علم،‌فناوری و نوآوری

زمینه‌های پژوهش

آینده‎پژوهی
سیاست‌گذاری علم و فناوری
بازمهندسی فرایندهای کسب و کار
برنامه‌ریزی استراتژیک
نظام ملی نوآوری
علم‌سنجی
ارزیابی علم و تکنولوژی

تماس

طرح پژوهشی

مقاله ادواری

کتاب

مقاله همایش علمی

راهنمایی

آسیب‌شناسی قیمت‌گذاری کالاها و خدمات اطلاعاتی: رتبه‌بندی عوامل و موانع
۱۳۹۸، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور
لیلا نامداریان

تأثیر سواد اطلاعاتی بر تصمیم خرید مصرف‌کننده در پهنه خرید دیجیتال
۱۳۹۸، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور
لیلا نامداریان

ارائه الگویی برای همراستایی مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت‌های کشتی‌رانی ایرانی)
۱۳۹۷، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور
لیلا نامداریان

بررسی نقش و تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: هتل‌های پنج ستاره شهر تهران)
۱۳۹۷، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور
لیلا نامداریان

تدریس

مدیریت دانش در سازمان‌ها، کارشناسی ارشد.
با تدریس لیلا نامداریان.
۱۳۹۸-۹۹، دانشگاه تربیت مدرس.

پیش‌بینی و ارزیابی تکنولوژی، کارشناسی ارشد.
با تدریس لیلا نامداریان.
۱۳۹۸-۹۹، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

سمینار (در رشته مدیریت فناوری اطلاعات)، کارشناسی ارشد.
با تدریس لیلا نامداریان.
۱۳۹۸-۹۹، دانشگاه تربیت مدرس.

پیش‌بینی و ارزیابی تکنولوژی، کارشناسی ارشد.
با تدریس لیلا نامداریان.
۱۳۹۸-۹۹، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

مدیریت دانش در سازمان‌ها، کارشناسی ارشد.
با تدریس لیلا نامداریان.
۱۳۹۷-۱۳۹۸، دانشگاه تربیت مدرس.

استراتژی مدیریت دانش سازمانی، دکتری تخصصی.
با تدریس لیلا نامداریان.
۱۳۹۵-۱۳۹۶، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

مدیریت دانش در سازمان‌ها، کارشناسی ارشد.
با تدریس لیلا نامداریان.
۱۳۹۴-۱۳۹۵، دانشگاه تربیت مدرس.