رضا رجبعلی بگلو

تصویر beglou@irandoc.ac.ir

دکتر رضا رجبعلی بگلو

دانش‌آموخته دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد

استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات

beglou@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
مطالعه کاربر
مدیریت اطلاعات و دانش
مدیریت اطلاعات شخصی
برنامه‌ریزی راهبردی
کتابخانه‌های دیجیتال

ارزیابی اثر استفاده از اصطلاح‌نامه مدیریت بحران بر مانعیت اطلاعات بازیابی شده از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده علوم اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
تير ۱۳۹۹
زیست‌بوم اخلاق داوری در مجله‌های علمی

زیست‌بوم اخلاق داوری در مجله‌های علمی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
از تجربه کاربر تا تجربه مشتری

از تجربه کاربر تا تجربه مشتری

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن

صفحه‌ها