ارائه الگویی برای مستند‌سازی تجربیات سازمانی مدیران با رویکرد مدیریت دانش

ارائه الگویی برای مستند‌سازی تجربیات سازمانی مدیران با رویکرد مدیریت دانش
اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
تهران
تاریخ کنفرانس: 
جمعه - ۲۹ بهمن ۱۳۹۵
مؤسسه برگزارکننده: 
چکیده

بهره‌برداری از یک رخداد مدیریتی، از مرحله ظهور ایده و دلایل بروز آن، بررسی جوانب مختلف مسئله، واقعیت‌های محیطی و سازمانی، و تصمیم‌ها و بررسی اثرات اجرای آن، نه تنها نیازمند ثبت به عنوان یک واقعه تاریخی است، بلکه تحلیل صحیح همه زوایای آن می‌­تواند راه‌گشای مدیران فردا باشد. از این رو مستند‌سازی آموخته‌های مدیران راهکار مطمئن برای انتقال تجربیات فردی و اجتماعی به دیگران است. بر این اساس، تحقیق حاضر به دنبال ارائه یک روش نظام‌­مند به منظور مستندسازی تجربیات مدیران است. از آنجا که هیچ‌یک از تکنیک‌های اشاره شده در مقاله حاضر به تنهایی نمی‌­توانند تمام ویژگی­‌های یاد شده را پوشش دهد، شاید بتوان بیان نمود که استفاده از ترکیب مناسبی از تکنیک‌های مذکور برای مستند‌سازی تجربیات سازمانی مدیران می‌تواند مفید باشد. الگوی پیشنهادی تحقیق حاضر، به منظور ارائه ترکیب مناسب از تکنیک‌ها برای مستند‌سازی تجربیات مدیران از تکنیک‌های مصاحبه باز و نیمه ساختار‌یافته،‌ داستان‌گویی و آموزش معکوس استفاده می‌­نماید. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که به کارگیری تکنیک‌های یاد‌شده در سه گام متوالی اکتساب دانش نظیر «شناخت، آموزش و تعامل»، «اکتساب تجربه مدیران» و «ذخیره‌­سازی و مستند‌سازی تجربیات مدیران» امکان‌پذیر است.

استناد: 

نامداریان، لیلا. ۱۳۹۵. ارائه الگویی برای مستندسازی تجربیات سازمانی مدیران با رویکرد مدیریت دانش. مقاله ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی، تهران.

افزودن دیدگاه