آینده‌نگاری علم و فناوری و اثرات آن در سیاست‌گذاری

آینده‌نگاری علم و فناوری و اثرات آن در سیاست‌گذاری
۱۳۹۵
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۹۰۸‬
۳۰۰ صفحه
۲۰۰,۰۰۰ ریال
چکیده

با توجه به اهمیتی که موضوع آینده‌نگاری در مباحث سیاست‌گذاری دارد، تاکید اصلی کتاب حاضر بر این است که زمانی می‌توان یک فعالیت آینده‌نگاری را اثر‌بخش تلقی نمود که بتوان آثار و نتایج آن را به گونه‌ای مناسب در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های سیاستی ملاحظه نمود. از این رو  این کتاب بر نقش آینده‌نگاری علم و فناوری، به عنوان ابزار هوشمندی سیاستی تاکید دارد و بر همین مبنا به بررسی اثرات آن در سیاست‌گذاری و تصمیمات سیاستی می‌پردازد. نوع نگاه این کتاب، فرصت‌هایی را برای سیاست‌گذاران فراهم می‌کند تا سیاست‌های راهبردی را با بهره‌گیری از بهترین شواهد حاصل از تحقیقات آینده‌نگاری تدوین نمایند و می‌تواند اثرات مهمی نیز بر بازیگران سیاستی داشته باشد زیرا  قادر است نقش و ظرفیت تفکر راهبردی، قابلیت‌های یادگیری سیاستی، و انعطاف‌پذیری و وقف‌پذیری آنها را افزایش ‌دهد. همچنین، کتاب حاضر در تلاش است تا پیشنهادهایی را ارائه نماید که می‌تواند به سیاست‌گذاران، دانشگاهیان، مشاوران و سایر افرادی که در تولید نتایج اثر بخش آینده‌نگاری تاثیر دارد کمک نماید.

استناد: 

نامداریان، لیلا، و علیرضا حسن‌زاده. ۱۳۹۵. آینده‌نگاری علم و فناوری و اثرات آن در سیاست‌گذاری. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، چاپار.

افزودن دیدگاه