آینده‌نگاری علم و فناوری و اثرات آن در سیاست‌گذاری

آینده‌نگاری علم و فناوری و اثرات آن در سیاست‌گذاری
۱۳۹۵
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۹۰۸‬
۳۰۰ صفحه
۲۰۰,۰۰۰ ریال
چکیده: 

با توجه به اهمیتی که موضوع آینده‌نگاری در مباحث سیاست‌گذاری دارد، تاکید اصلی کتاب حاضر بر این است که زمانی می‌توان یک فعالیت آینده‌نگاری را اثر‌بخش تلقی نمود که بتوان آثار و نتایج آن را به گونه‌ای مناسب در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های سیاستی ملاحظه نمود. از این رو  این کتاب بر نقش آینده‌نگاری علم و فناوری، به عنوان ابزار هوشمندی سیاستی تاکید دارد و بر همین مبنا به بررسی اثرات آن در سیاست‌گذاری و تصمیمات سیاستی می‌پردازد. نوع نگاه این کتاب، فرصت‌هایی را برای سیاست‌گذاران فراهم می‌کند تا سیاست‌های راهبردی را با بهره‌گیری از بهترین شواهد حاصل از تحقیقات آینده‌نگاری تدوین نمایند و می‌تواند اثرات مهمی نیز بر بازیگران سیاستی داشته باشد زیرا  قادر است نقش و ظرفیت تفکر راهبردی، قابلیت‌های یادگیری سیاستی، و انعطاف‌پذیری و وقف‌پذیری آنها را افزایش ‌دهد. همچنین، کتاب حاضر در تلاش است تا پیشنهادهایی را ارائه نماید که می‌تواند به سیاست‌گذاران، دانشگاهیان، مشاوران و سایر افرادی که در تولید نتایج اثر بخش آینده‌نگاری تاثیر دارد کمک نماید.

استناد: 

نامداریان، لیلا، و علیرضا حسن‌زاده. ۱۳۹۵. آینده‌نگاری علم و فناوری و اثرات آن در سیاست‌گذاری. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، چاپار.

افزودن دیدگاه