نقد و بررسی کتاب تجاری‌سازی تحقیق با تاکید بر حوزه علوم انسانی

نقد و بررسی کتاب تجاری‌سازی تحقیق با تاکید بر حوزه علوم انسانی
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۳۱
شماره: 
۳
شماره صفحه (از - تا): 
۸۶۹-۸۷۴
چکیده

این مقاله در صدد است به تحلیل انتقادی کتاب «تجاری‌سازی تحقیق با تاکید بر حوزه علوم انسانی  پرداخته و مشخص کند که آیا نویسنده به صورت علمی و دقیق و با رعایت اصل بی‌طرفی مقوله تجاری‌سازی تحقیق در حوزه علوم انسانی را مورد بررسی قرار داده است یا خیر. نتایج بررسی نشان می‌دهد که مشکلاتی از قبیل استدلال‌های ناقص، تلاش در راستای برتر نشان‌دادن ایده‌های موافق با مقوله تجاری‌سازی تحقیقات حوزه علوم انسانی، وجود اغتشاش معنایی و کاربرد واژگان به جای یکدیگر، در متن کتاب به چشم می‌خورد و بایسته است که نویسنده در ویرایش‌های بعد، نسب به برطرف نمودن این ایرادها اقدام نماید.

استناد: 

نامداریان، لیلا، و بهزاد دوران. ۱۳۹۵. نقد و بررسی کتاب تجاری‌سازی تحقیق با تاکید بر حوزه علوم انسانی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۱ (۳): ۸۶۹-۸۷۴.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه