بررسی و تحلیل راهبردهای حکمرانی داده در موسسات مالی

بررسی و تحلیل راهبردهای حکمرانی داده در موسسات مالی
پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات
تهران
تاریخ کنفرانس: 
يكشنبه - ۰۵ آذر ۱۳۹۶
چکیده

حکمرانی داده‌ها فرایندهای مشخص‌نمودن حقوق تصمیم‌گیری و چارچوب پاسخگویی برای تشویق رفتار مطلوب ارزیابی، خلق، ذخیره‌سازی، کاربرد و آرشیو داده‌هاست. این فرایند شامل نقش‌ها، استانداردها و معیارهای تضمین کارایی و اثربخشی داده‌ها در جهت تحقق اهداف سازمانی است. به سبب اهمیت بخش مالی در اقتصاد، موسسات مالی باید الزامات مختلف زیادی را رعایت نمایند. داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز موسسات مالی برای رعایت الزامات درونی و بیرونی، در اغلب مواقع در سیستم‌های توزیع شده فناوری اطلاعات ذخیره شده است. این مسئله، بر نیاز به نوعی ساختار حکمرانی داده‌ها دلالت دارد، در غیر این صورت رعایت این الزامات هم‌اکنون و در آینده بسیار مشکل خواهد بود. در تحقیق حاضر به منظور تدوین راهبردهای مناسب برای اجرای حکمرانی داده‌ها در موسسات مالی از رویکرد کیفی تحلیل چارچوب استفاده شده است. چارچوب تحلیلی مورد استفاده در تحقیق حاضر چارچوب بلوغ حکمرانی داده‌ها  بوده است. بر اساس نتایج تحقیق، دو راهبرد کلان برای حکمرانی داده‌ها در موسسات مالی توصیه شده است. اولین راهبرد که در گام‌های آغازین سطوح بلوغ حکمرانی داده‌ها موثر است، تلاش موسسه برای هم‌راستایی هر چه بیشتر میان ساختارهای کسب و کار و فناوری اطلاعات و دومی که در سطوح بالاتر بلوغ حکمرانی داده‌ها موثر است، تقویت پلتفرم ریسک موسسه و انطباق با محیط و انتظارات قانونی در حال تغییر کسب و کار می‌باشد.

استناد: 

نامداریان، لیلا. ۱۳۹۶. بررسی و تحلیل راهبردهای حکمرانی داده در موسسات مالی. مقاله ارائه شده در پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات، تهران.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه