علیرضا ثقه‌الاسلامی

تصویر seghatoleslami@irandoc.ac.ir

دکتر علیرضا ثقه‌الاسلامی

استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات

seghatoleslami@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
اخلاق فناوری اطلاعات
فلسفه فناوری اطلاعات
مطالعات علم و فناوری
اخلاق سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری

اخلاق سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
زیست‌بوم اخلاق داوری در مجله‌های علمی

زیست‌بوم اخلاق داوری در مجله‌های علمی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
بیوتکنولوژی تولیدمثل و تغییر فهم اخلاقی از ساختار خانواده

بیوتکنولوژی تولیدمثل و تغییر فهم اخلاقی از ساختار خانواده

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
ابعاد اخلاقی بحران تکرارپذیری در یافته‌های علمی

ابعاد اخلاقی بحران تکرارپذیری در یافته‌های علمی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
مباحثی فلسفی درباره اخلاق شبکه‌های اجتماعی

مباحثی فلسفی درباره اخلاق شبکه‌های اجتماعی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو

صفحه‌ها