بررسی و تبیین کاربردپذیری نتایج پژوهشی در سیاست‌گذاری: پلی میان نظر و عمل

بررسی و تبیین کاربردپذیری نتایج پژوهشی در سیاست‌گذاری: پلی میان نظر و عمل
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲
شماره: 
۳
شماره صفحه (از - تا): 
۱۰۱-۱۱۷
چکیده

رابطه میان پژوهش و سیاست‌گذاری یکی از مهمترین زمینه‌های علاقه‌مندی حوزه سیاست‌گذاری عمومی است؛ زیرا بازیگران مختلف (لابیگران، محققان، سازمان‌های دولتی و غیره) همواره در پی تاثیرگذاری بر دولت هستند اما تعامل میان پژوهش و سیاست به دلیل تفاوت دنیای محققان و سیاست‌گذاران با چالش‌های و موانع عمده‌ای مواجه است. در تحقیق حاضر ضمن بیان جنبه‌های ناسازگاری میان محققان و سیاست‌گذاران تلاش شده است تا با مطالعات کتابخانه‌ای مجموعه‌ای از موانع پیشروی تعامل پژوهش و سیاست شناسایی شود. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌­دهد که عمده این موانع را می­‌توان در قالب چهار طبقه نظیر ارتباط غیر موثر میان سیاست‌گذار و محقق، غیرکاربردی بودن پژوهش برای سیاست، فقدان ظرفیت برای انجام پژوهش مرتبط با سیاست و مشکلات موجود در اشاعه و نشر یافته‌ها و نتایج پژوهش برشمرد. در انتها نیز توصیه­‌هایی برای مرتفع‌نمودن این موانع و مشکلات ارائه شده که هم برای محققان و هم برای سیاست‌گذاران درس‌آموز است.

استناد: 

نامداریان، لیلا. ۱۳۹۵. بررسی و تبیین کاربردپذیری نتایج پژوهشی در سیاست‌گذاری: پلی میان نظر و عمل. سیاست‌گذاری عمومی ۲ (۳): ۱۰۱-۱۱۷.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه