تبیین نحوه پشتیبانی مراکز اسناد و مدارک علمی از سیاست‌گذاری علم و فناوری

تبیین نحوه پشتیبانی مراکز اسناد و مدارک علمی از سیاست‌گذاری علم و فناوری
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۸
شماره: 
۲
شماره صفحه (از - تا): 
۳۱-۱۰۱
چکیده

مراکز اسناد و مدارک علمی، کانون اطلاعات علمی و فناورانه بوده و از این جهت به عنوان یکی از نهادهای مهم میانجی در نظام علم و فناوری هر کشوری قلمداد می‌شوند. برای بررسی نحوه پشتیبانی این مراکز از نهادهای سیاست‌گذار علم و فناوری و حصول اطمینان از وجود روابط لازم بین این نهادها، به چارچوب خاصی نیاز داریم تا به خلاهای موجود پی برده و راه‌حل‌هایی را برای پیشبرد مدیریت، تحلیل و تولید اطلاعات استراتژیک، اتخاذ نماییم. در راستای تحقق این هدف، مقاله حاضر با بهره‌گیری از روش ترکیبی، مدلی را برای بررسی وضعیت پشتیبانی این مراکز از سیاست‌گذاری علم و فناوری توسعه داده و سپس این مدل در خصوص پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) پیاده شده است. با بهره‌گیری از این مدل، وضعیت پشتیبانی ایرانداک از سیاست‌گذاری علم و فناوری از دیدگاه سیاست‌گذاران و همچنین از دیدگاه مدیران و کارشناسان این پژوهشگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این بررسی، نشان می‌دهد ایرانداک به لحاظ پشتیبانی از سیاست‌گذاران وضعیت چندان مناسبی ندارد. اقداماتی که ایرانداک و سایر مراکز اسناد و مدارک علمی در پشتیبانی از سیاست‌گذاری می‌توانند انجام دهند عبارتند از: تولید دانش و اطلاعات تحلیلی مورد نیاز سیاست‌گذاران؛ تقویت و بهبود فرایندهای نشر و اشاعه دانش و نیز اطلاعات مورد نیاز سیاست‌گذاران؛ مشارکت و همکاری رضایت‌بخش در سیاست‌گذاری؛ کمک به تکمیل و تقویت زیرساخت‌ها، قوانین و مقررات علم و فناوری کشور؛ و نهایتا راه‌اندازی و ساماندهی نظام‌های آماری و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری.

استناد: 

نامداریان، لیلا. ۱۳۹۵. تبیین نحوه پشتیبانی مراکز اسناد و مدارک علمی از سیاست‌گذاری علم و فناوری. سیاست علم و فناوری ۸ (۲): ۳۱-۱۰۱.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه