تجاری‌سازی نتایج پژوهش: الگوها، سازوکارها و راهبردها

تجاری‌سازی نتایج پژوهش
ویراستار: 
۱۳۹۷
شابک: 
۹۷۸۶۲۲۹۵۲۸۲۱۱
۳۰۲ صفحه
۳۶۰,۰۰۰ ریال
چکیده

در دنیای رقابتی امروز،‌ هدف مراکز دانشگاهی و پژوهشی افزون بر تولید علم، مبدل شدنشان به سکوهایی برای توسعه اقتصادی است. تجاری­‌سازی پژوهش، آرمان پیشرفته و جذابی برای مراکز دانشگاهی و پژوهشی است که علاوه بر توسعه سطوح علمی و تجاری در این مرکز، موجب بقای آنها نیز می­‌گردد. اما این مرکز قبل ورود به فرایند تجاری­‌سازی باید به فراهم‌­آوری یک برنامه راهبردی مرتبط با تجاری‌سازی دستاوردها مبادرت ورزد. در این کتاب، کلیه اجزای پیش‌­نیاز تدوین یک برنامه راهبردی تجاری­‌سازی، نظیر مفاهیم پایه­‌ای، الگوها، مدل‌­های کسب و کار،‌ مکانیزم‌­ها، موانع و پیش­ران‌­ها تشریح شده‌­اند. در همین راستا، کتاب حاضر در ۷ فصل تنظیم شده است: فصل اول (مفهوم‌­شناسی تجاری‌­سازی نتایج پژوهش)، به تعاریف ارائه شده در خصوص تجاری­‌سازی و به طور ویژه تجاری­‌سازی نتایج پژوهش و فرایند آن می‌پردازد. فصل دوم (الگوهای تجاری‌­سازی نتایج پژوهش)، مدل‌های تجاری‌سازی را در قالب دو دسته مدل‌های خطی یا فرایندی و مدل‌های کارکردی بررسی می­‌کند. فصل سوم (مدل­‌های کسب و کار به عنوان یک مزیت رقابتی)، ضمن معرفی مدل­‌های کسب و کار به ضرورت این مدل­‌ها در کسب مزیت رقابتی نسبت به رقبا در شرایط متلاطم رقابتی می‌­پردازد. فصل چهارم (سازوکارهای تجاری‌سازی نتایج پژوهش) به معرفی برخی از سازوکارها می­پردازد، که با استفاده از آن­ها می­‌توان  به نحو مطلوب‌تری از یافته‌های پژوهشی در جهت تجاری‌سازی استفاده نمود. فصل پنجم (موانع تجاری­‌سازی نتایج پژوهش) و فصل ششم (پیش­ران­‌های تجاری‌­سازی نتایج پژوهش) با مروری جامع بر مطالعات داخلی و بین­‌ا‌لمللی در زمینه موانع و پیش­ران­‌های تجاری‌سازی نتایج تحقیقات، به ترتیب زمینه لازم برای آشنایی خوانندگان این کتاب را با موانع و پیش­ران­‌های مذکور فراهم می­‌کنند. فصل هفتم (راهبردهای تجاری‌­سازی نتایج پژوهش)، ضمن  معرفی راهبردهای مختلف تجاری­‌سازی، تلاش می­‌کند تا با مرور گسترده ادبیات موضوع، کلیه عوامل تاثیرگذار در تدوین و انتخاب راهبرد تجاری‌­سازی را معرفی کند.

استناد: 

نامداریان، لیلا، علی نعیمی صدیق، و آرمان ساجدی‌نژاد. ۱۳۹۷. تجاری‌سازی نتایج پژوهش: الگوها، سازوکارها و راهبردها. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه