بررسی نقش برنامه‌ریزی استراتژیک در کسب مزیت رقابتی از مدیریت دانش

بررسی نقش برنامه‌ریزی استراتژیک در کسب مزیت رقابتی از مدیریت دانش
دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
تهران، ایران
تاریخ کنفرانس: 
پنجشنبه - ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
مؤسسه برگزارکننده: 
چکیده

با توجه به شرایط پرتحول و پیچیده فعلی سازمان‌ها، کسب مزیت رقابتی تنها شاخصی است که برتری سازمان‌ها را نسبت به یکدیگر نشان می‌دهد و بقای آنها را تضمین می‌کند. امروزه، این دانش است که می‌تواند موجب مزیت رقابتی پایدار برای سازمان‌ها شود. تحقق این امر، مستلزم تدوین استراتژی‌های مشخص و دقیق برای مدیریت دانش در سازمان است. سازمان‌ها باید ارتباط میان دانش و استراتژی را از طریق برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت دانش مشخص نمایند. با توجه به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر به دنبال واکاوی نقش برنامه‌ریزی استراتژیک در کسب مزیت رقابتی از مدیریت دانش است. در این راستا، این مقاله با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای ضمن معرفی الگوهای استراتژیک مدیریت دانش، ویژگی‌های یک الگوی استراتژیک مناسب برای مدیریت دانش را بر می‌شمارد. بر اساس نتایج به دست آمده، همراستایی استراتژیک مدیریت دانش یکی از موضوعات مهمی است که در برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت دانش باید مورد توجه قرار بگیرد.

استناد: 

نامداریان، لیلا. ۱۳۹۷. بررسی نقش برنامه‌ریزی استراتژیک در کسب مزیت رقابتی از مدیریت دانش. مقاله ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تهران.

افزودن دیدگاه