نقش ابزارهای وب ۲ در مدیریت دانش سازمان‌ها و مدیریت اطلاعات علمی

نقش ابزارهای وب ۲ در مدیریت دانش سازمان‌ها و مدیریت اطلاعات علمی
دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT2019)
تهران
تاریخ کنفرانس: 
سه شنبه - ۱۰ دى ۱۳۹۸ تا پنجشنبه - ۱۲ دى ۱۳۹۸
چکیده

مدیریت دانش یک راهکار بسیار مفید در زمینه‌های کسب و کار و مدیریت ارائه می‌دهد و ادبیات مدیریت دانش در تعداد زیادی از مجلات علمی با جهت‌گیری‌های نظری مختلف منتشر می‌شود. با این حال، بیشترین استفاده از دانش همواره در سازمان‌های بزرگ بوده است. فناوری‌های اجتماعی می‌توانند ابزار قدرتمند سازمان‌ها برای مدیریت جریان اطلاعات خود باشند و بنابراین موجب تغییر در سیستم‌های مدیریت دانش و بهبود عملکرد سازمان می‌شوند. رشد رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌ها با توجه به تاثیر آن بر اشتراک‌گذاری دانش در سیستم‌های مدیریت دانش نسل جدید، باعث تثبیت جایگاه آنها شده و به گروه‌های مختلفی از افراد درون سازمان در تبادل اطلاعات و ارتباطات کمک می‌کند. طیف وسیعی از فناوری‌ها از وبلاگ‌ها تا شبکه‌های اجتماعی، دسترسی به انقلاب دیجیتالی را در سازمان‌ها تعریف نموده و چالش‌ها و فرصت‌هایی را ایجاد می‌کند که انتظار می‌رود در طول زمان بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی به چشم انداز سازمانی افزوده شود. بنابراین در این مقاله به نقش ابزارهای وب ۲ در نسل جدید مدیریت دانش پرداخته و بدین منظور در ابتدا پذیرش استفاده از این ابزارها را در یادگیری و مدیریت دانش سازمان‌ها مورد بررسی قرار داده‌ایم. به نظر می‌رسد وب ۲ به بسیاری از محدودیت‌های ذکر شده در مدیریت دانش مبتنی بر فناوری اطلاعات متداول غلبه دارد، زیرا ابزارهای مختلف وب ۲ به جنبه‌های انسانی و اجتماعی- فرهنگی دانش توجه دارند. با تغییر شیوه جستجوی افراد، به اشتراک‌گذاری و ایجاد دانش، پیشرفت وب ۲، پردازش اطلاعات و جنبه‌های متمرکز فناوری اطلاعات به یک رویکرد مدیریت دانش متمرکز می‌شود. فرآیندهای مدیریت دانش مبتنی بر مکالمه و همکاری را تقویت می‌کند و بر آن تاکید می‌کند. در نتیجه، مشخص می‌شود که نیاز به مشارکت در شبکه‌های اجتماعی و جوامع دانش وجود دارد تا افراد را قادر سازد که اطلاعات مشترک را به دست آورده، همکاری نموده و دانش را ایجاد و به اشتراک بگذارند. 

استناد: 

ساجدی‌نژاد، آرمان، و لیلا نامداریان. ۱۳۹۸. نقش ابزارهای وب ۲ در مدیریت دانش سازمان‌ها و مدیریت اطلاعات علمی. مقاله ارائه شده در دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT2019)، تهران.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه