نادیا کلانتری

تصویر nadia.kalantari@gmail.com

دکتر نادیا کلانتری

دانش‌آموخته دکتری تخصصی سیاست‌گذاری علم و فناوری از دانشگاه تربیت مدرس

زمینه‌های پژوهش: 
ارزیابی و ارزشیابی علم، فناوری و نوآوری
سیاست‌گذاری علم و فناوری
نظام‌های نوآوری
مدیریت دانش