بررسی نقش و تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: هتل‌های پنج ستاره شهر تهران)

نوع همکاری: 
نام استاد: 
مقطع تحصیلی: 
نام دانشگاه: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده جامعه و اطلاعات
تاریخ: 
تير ۱۳۹۷

افزودن دیدگاه