توسعه کارآفرینی و اشتغال دربخش فاوا

توسعه کارآفرینی و اشتغال دربخش فاوا
کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد کسب و کار
تهران
تاریخ کنفرانس: 
شنبه - ۲۷ آذر ۱۳۹۵
چکیده

در سال‌های اخیر با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، صحنه رقابت جهانی شاهد تغییر و تحول اساسی در زمینه‌های مختلف از جمله کارآفرینی و اشتغال بوده است. بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های حوزه فاوا به منظور ایجاد اشتغال و کمک به توسعه اقتصادی مستلزم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق در این حوزه می‌باشد. با توجه به اهمیت این موضوع در مقاله حاضر، اسناد و برنامه‌های سیاستی چند کشور دنیا در خصوص اشتغال‌زایی و کارآفرینی در حوزه فاوا مورد بررسی قرار می‌گیرد. حاصل این مطالعه تطبیقی استخراج مهمترین موضوعات مورد توجه سیاست‌گذاران سایر کشورها در باب اشتغال‌زایی در حوزه فاوا می‌باشد که می‌تواند نتایج ارزشمندی را در اختیار سیاست‌گذاران کشور در حال توسعه ایران قرار دهد.

استناد: 

نامداریان، لیلا. ۱۳۹۴. توسعه کارآفرینی و اشتغال دربخش فاوا. اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد کسب و کار، تهران.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه