بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه اخلاق فناوری اطلاعات

استناد: 

حسن‌زاده، علیرضا، لیلا نامداریان، صبا صارمی‌نیا، و منا اسدی. ۱۳۹۶. بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه اخلاق فناوری اطلاعات. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.

افزودن دیدگاه