سیاست‌های حمایت از شرکت‌های فناور نوپا

سیاست‌های حمایت از شرکت‌های فناور نوپا
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۱۱
شماره: 
۲
شماره صفحه (از - تا): 
۲۸۵-۲۹۶
چکیده

شرکت‌های فناور نوپا به عنوان محور کلیدی اقتصاد دانش‌بنیان برای توسعه فناوری و نوآوری در اقتصاد کشورها ایفای نقش می‌کنند. چابکی و توجه به فناوری‌ها و راهکارهای نوین دانش‌بنیان، آن‌ها را نسبت به شرکت‌های سنتی متمایز می‌سازد. این شرکت‌ها با توجه به نوع حوزه فعالیت و اندازه‌شان دارای ویژگی‌هایی مرتبط به خود هستند که سیاست‌های حمایتی آن‌ها را متفاوت از سایر شرکت‌ها می‌نماید. به طور کلی سیاست‌های حمایتی از شرکت‌های فناور نوپا در چهار دسته حمایت‌های تأمین مالی، معافیت‌های قانونی، حمایت‌های توسعه بازار و حمایت‌های توانمندسازی مدیریتی و سازمانی تقسیم‌بندی می‌شوند و سیاست‌گذاران براساس ویژگی‌های شرکت‌های فناور نوپا اقدام به طراحی ابزارهای سیاستی در ترکیبی از چهار دسته فوق می‌نمایند. به هر میزان که نظام حمایتی، جامع‌تر و دقیق‌تر به نیازهای شرکت‌های فناور نوپا پاسخ دهد امکان تحقق نتایج موفقیت‌آمیز افزایش می‌یابد. در این مقاله به اهمیت و ویژگی‌های رشد شرکت‌های فناور نوپا به همراه سیاست‌های حمایتی به منظور تحقق این رشد و توسعه پرداخته شده و در ادامه نیز برخی سیاست‌های حمایتی مورد استفاده در کشور بیان شده است.

استناد: 

نقی‌زاده، رضا، و لیلا نامداریان. ۱۳۹۸. سیاست‌های حمایت از شرکت‌های فناور نوپا. فصلنامه سیاست علم و فناوری ۱۱ (۲): ۲۸۵-۲۹۶.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه