تدوین راهبردهای تجاری‌سازی نتایج پژوهش در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

تدوین راهبردهای تجاری‌سازی نتایج پژوهش در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
همکار(ان): 
بهمن ۱۳۹۶
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

امروزه دانشی که از طریق پژوهش به دست آمده،‌ عامل قدرت، برتری و توسعه جوامع پیشرفته شده است، به همین دلیل در کشورهای مختلف بودجه کلانی به آن اختصاص داده می‌شود. اما پژوهش زمانی سبب توسعه جوامع می­‌شود که نتایج آن تجاری­‌سازی شود. به دلیل اهمیت این موضوع، تجاری­‌سازی نتایج پژوهش در کشور ایران همچون بسیاری از کشورها، مورد توجه سیاست‌گذاران علم و فناوری قرار گرفته است. البته،‌ طراحی مکانیزم‌­ها و راهبردهای موثر برای تجاری­‌سازی نتایج پژوهش در ایران، مستلزم شناسایی موانع و پیش­ران‌های تجاری­‌سازی در پژوهشگاه‌های ایران است که در این تحقیق به آن پرداخته می­‌شود. همچنین تلاش می­‌شود تا بر اساس موانع و پیش‌ران‌های شناسایی شده، راهبردهای تجاری­‌سازی نتایج پژوهش در بستر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) تدوین شود. راهبردهای مذکور، مطمئنا می­‌توانند برای سایر پژوهشگاه­‌های همتراز ایرانداک درس‌‌آموز باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی-اکتشافی است؛ به طوری که ابتدا با پرسشنامه، از پژوهشگران ایرانداک در خصوص قوت­‌ها، ضعف­‌ها، فرصت­‌ها و تهدیدهای ایرانداک در زمینه تجاری­‌سازی نظرسنجی و با تحلیل ماتریس SWOT راهبردهای مناسب تجاری­‌سازی نتایج پژوهش در ایرانداک تدوین می­‌شود. بر اساس یافته­‌های این پژوهش، ایرانداک برای تجاری­‌سازی نتایج پژوهش  خود باید راهبردهای تدافعی (WT) که مبتنی بر کاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدهاست را در اولویت قرار دهد. این راهبردها به طور خلاصه عبارتند از: انجام پروژه­‌های تحقیق و توسعه  مشترک، توانمندسازی پژوهشگران در زمینه مهارت­‌های تجاری­‌سازی، توسعه و تشویق تیم­‌های پژوهشی چندرشته‌‌ای، مدیریت جریان دانش، تقویت انگیزش پژوهشگران، جذب صنعت و سایر سازمان­‌ها.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

نامداریان،‌ لیلا، و علی نعیمی صدیق. ۱۳۹۶. تدوین راهبردهای تجاری‌سازی نتایج پژوهش در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک). تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه