ارائه یک معماری پیشنهادی برای مدیریت دانش در بنگاه ۲/۰ با تمرکز بر رویکرد نوآوری باز

ارائه یک معماری پیشنهادی برای مدیریت دانش در بنگاه2 با تمرکز بر رویکرد نوآوری باز
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۳۵
شماره: 
۲
شماره صفحه (از - تا): 
۴۵۸-۵۱۸
چکیده

امروزه یکی از مسائل مهم در کسب‌وکارهای بنگاه ۲.۰، چگونگی بهره‌برداری هدف‌مند و نظام‌مند از دانش‌های نوآورانه کاربران و مشتریان و دستیابی به سودمندی از طریق ورود این دانش در فرآیندهای سازمانی است. بهره‌گیری از رویکرد نوآوری باز که سبب بهبود جریان‌های دانشی بنگاه‌ها می‌شود می‌تواند به تحقق این امر کمک کند. با این وجود، تا به امروز یک معماری مدیریت دانش مشخص برای مدیریت جریان دانش مبتنی بر رویکرد نوآوری باز،‌ در بنگاه ۲.۰ ارائه نشده است. در این پژوهش، یک معماری جدید برای مدیریت دانش در بنگاه ۲.۰ پیشنهاد شده که از رویکرد نوآوری باز بهره گرفته شده است. برای پیشنهاد این معماری از روش کیفی نظریه داده‌بنیاد با تاکید بر تحلیل محتوای اسناد و متون استفاده شده است. نتایج تحلیل محتوی نشان داده است که نقطه اشتراک مدیریت دانش، بنگاه ۲.۰ و نوآوری باز، مدیریت جریان دانش است. بر همین اساس، با استفاده از خصیصه‌های جریان دانش ورودی و خروجی، یک معماری مدیریت دانش پنج لایه‌ای با هفده مولفه پیشنهاد شده است. این لایه‌ها عبارتند از لایه منطق کسب‌وکار، ارائه و رابط، فرایند و جریان دانش، زیرساخت و زمینه. در معماری پیشنهادی، هر یک از این لایه‌ها دارای مولفه‌هایی هستند که با یکدیگر و برخی از مولفه‌های سایر لایه‌ها در ارتباط هستند. معماری پیشنهادی با دو نمونه اصلی مشابه در مطالعات پیشین نیز مقایسه شده است.

استناد: 

احمدی، فرشته، آزاده محبی، و لیلا نامداریان. ۱۳۹۸. ارائه یک معماری پیشنهادی برای مدیریت دانش در بنگاه ۲/۰ با تمرکز بر رویکرد نوآوری باز. پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۵ (۲): ۴۵۸-۵۱۸.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه