تحلیل فرآیندهای استقرار مدیریت دانش در سازمان‌ها (مورد مطالعه:پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

تحلیل فرآیندهای استقرار مدیریت دانش در سازمان‌ها (مورد مطالعه:پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
چهاردهمین سمپوزیوم بین‌المللی پیشرفت‌های علوم و تکنولوژی
مشهد
تاریخ کنفرانس: 
شنبه - ۱۴ دى ۱۳۹۸ تا يكشنبه - ۱۵ دى ۱۳۹۸
مؤسسه برگزارکننده: 
چکیده

در عصر جدید، اصطلاحات گوناگونی مثل عصر فراصنعتی و عصر اطلاعات، مرسوم بوده و جامعه دانشی برای توصیف وضعیت کنونی به کار می‌رود. صرف‌ نظر از اصطلاحات مذکور، صاحب‌نظران معتقدند که یکی از موضوعات مهم مطرح شده در این دوره، مفهوم مدیریت دانش است. معمولاً سازمان‌ها همواره در حال تولید تجارب و درس آموخته‌های ارزشمند در حین پروژه‌ها و فرآیندهای کاری هستند، اما تلاشی منسجم برای جمع‌آوری، تبادل، نگهداری، به‌روزآوری و استفاده مجدد از آن‌ها نمی‌کنند به همین جهت دچار دوباره‌کاری‌ها و تکرار خطاها و فراموشی بهبودها می‌شوند. با این وجود، سازمان‌های کشور در زمینه استقرار و پیاده‌سازی مدیریت دانش هنوز نوپا هستند. آشنایی با فرآیندهای استقرار مدیریت دانش می‌تواند به آنها در زمینه پیاده‌سازی مدیریت دانش کمک نماید. تاکنون، فرآیندهای مختلفی در قالب مدل‌ها و چرخه‌های گوناگون برای مدیریت دانش پیشنهاد شده است که دارای شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با یکدیگر می‌باشند. از این رو،‌ برای استقرار مدیریت دانش در سازمان نمی‌توان تنها به یکی از این مدل‌ها اکتفا نمود. به همین دلیل هدف این پژوهش،‌ ارائه الگویی جامع برای فرآیندهای استقرار مدیریت دانش در سازمان‌هاست. روش انجام این کار، مطالعات کتابخانه‌ای و فراترکیب فرآیندهای مطرح در مدل‌های مختلف مدیریت دانش است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد فرآیندهای اصلی اسقرار مدیریت دانش عبارتند از:‌ شناسایی و اکتساب  منابع دانشی، تولید دانش، حفظ و نگهداری دانش، اشاعه و تسهیم دانش، استفاده و کاربرد دانش، ارزیابی به منظور تشریح عملیاتی‌تر فرآیندهای مذکور، آن‌ها در یک سازمان پیشرو در زمینه مدیریت دانش با نام پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)، تشریح شده‌اند.

استناد: 

نامداریان، لیلا، و فرهاد شیرانی. ۱۳۹۸. تحلیل فرآیندهای استقرار مدیریت دانش در سازمان‌ها (مورد مطالعه:پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک). مقاله ارائه شده در چهاردهمین سمپوزیوم بین‌المللی پیشرفت‌های علوم و تکنولوژی، مشهد.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه