تصویر doroudi@irandoc.ac.ir

فریبرز درودی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات

زندگی‌نامه

فریبرز درودی دانش‌آموخته دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی در سال ۱۳۸۷ از دانشگاه آزاد اسلامی است. کارشناسی‌ ارشد و کارشناسی خود را نیز در همین رشته به انجام رسانده است.
او فعالیت علمی خود را از سال ۱۳۹۳ با عضویت در هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران شروع کرد و اکنون استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل‌اطلاعات است. حوزه‌های پژوهشی مورد علاقه وی عبارتند از: فناوری‌ اطلاعات، مصورسازی اطلاعات و نقد منابع اطلاعاتی.

تحصیلات

  • ۱۳۸۳ - ۱۳۸۷ دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

زمینه‌های پژوهش

سواد دیداری
فناوری اطلاعات
نقد کتاب

تماس

مقاله ادواری

راهنمایی

بررسی وضعیت سواد دیداری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
۱۳۹۶، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

بررسی قابلیت‌های FRBR برای مدیریت منابع آرشیوی به منظور ارائه الگویی برای یک نرم‌افزار آرشیوی بهینه با نگاهی به نرم‌افزارهای آرشیوی ایران
۱۳۹۶، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

امکان‌سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتال کودکان و نوجوانان در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

امکان‌سنجی پیاده‌سازی معماری اطلاعات در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان (وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور)
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

کاربردها و مزایای بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر خرم‌آباد
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

بررسی ویژگی‌های راهنماهای گردشگری چاپی و الکترونیکی در ایران
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

بررسی قابلیت‌های FRBR برای مدیریت منابع آرشیوی به منظور ارائه الگویی برای یک نرم‌افزار آرشیوی بهینه با نگاهی به نرم‌افزارهای آرشیوی ایران
۱۳۹۳، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. نامشخص

نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر رضایتمندی کارکنان در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سال ۱۳۹۳
۱۳۹۳، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

آسیب‎شناسی فرهنگ مطالعه در جامعه ورزشی ایران
۱۳۹۲، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان

بررسی عناصر اثربخش و بازدارنده در پذیرش و بهره‏‎گیری از فناوری‌های اطلاعاتی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‎های دولتی شهر تهران
۱۳۹۲، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان

تدریس

مبانی اخلاق حرفه‌ای (کتابداری)، کارشناسی
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه علامه طباطبائی

طبقه‌بندی و توسعه علوم، دکتری تخصصی
۱۳۹۵-۱۳۹۶، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

نظریه اطلاعات و دانش، دکتری تخصصی
۱۳۹۵-۱۳۹۶، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

نظام‌های بازیابی اطلاعات، دکتری تخصصی
۱۳۹۴-۱۳۹۵، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

نظام‌های بازیابی اطلاعات، دکتری تخصصی
۱۳۹۳-۱۳۹۴، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

رفتارهای اطلاع‎یابی، دکتری تخصصی
۱۳۹۲-۱۳۹۳، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران