تصویر doroudi@irandoc.ac.ir

دکتر فریبرز درودی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات

زندگی‌نامه

فریبرز درودی دانش‌آموخته دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی در سال ۱۳۸۷ از دانشگاه آزاد اسلامی است. کارشناسی‌ ارشد و کارشناسی خود را نیز در همین رشته به انجام رسانده است.
او فعالیت علمی خود را از سال ۱۳۹۳ با عضویت در هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران شروع کرد و اکنون استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل‌اطلاعات است. حوزه‌های پژوهشی مورد علاقه وی عبارتند از: فناوری‌ اطلاعات، مصورسازی اطلاعات و نقد منابع اطلاعاتی.

تحصیلات

  • ۱۳۸۳ - ۱۳۸۷ دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

زمینه‌های پژوهش

سواد دیداری
فناوری اطلاعات
نقد کتاب

تماس

مقاله ادواری

راهنمایی

پیاده‌سازی و اجرای راهبردهای حاکمیت داده در برنامه‌ریزی منابع و خدمات کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی
۱۳۹۸، رساله دکتری تخصصی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
فریبرز درودی

بررسی وضعیت سواد دیداری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
۱۳۹۶، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
فریبرز درودی

بررسی قابلیت‌های FRBR برای مدیریت منابع آرشیوی به منظور ارائه الگویی برای یک نرم‌افزار آرشیوی بهینه با نگاهی به نرم‌افزارهای آرشیوی ایران
۱۳۹۶، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
فریبرز درودی

امکان‌سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتال کودکان و نوجوانان در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
فریبرز درودی

امکان‌سنجی پیاده‌سازی معماری اطلاعات در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان (وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور)
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
فریبرز درودی

کاربردها و مزایای بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر خرم‌آباد
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
فریبرز درودی

بررسی ویژگی‌های راهنماهای گردشگری چاپی و الکترونیکی در ایران
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
فریبرز درودی

بررسی قابلیت‌های FRBR برای مدیریت منابع آرشیوی به منظور ارائه الگویی برای یک نرم‌افزار آرشیوی بهینه با نگاهی به نرم‌افزارهای آرشیوی ایران
۱۳۹۳، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. نامشخص
فریبرز درودی

نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر رضایتمندی کارکنان در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سال ۱۳۹۳
۱۳۹۳، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین
فریبرز درودی

آسیب‎شناسی فرهنگ مطالعه در جامعه ورزشی ایران
۱۳۹۲، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان
فریبرز درودی

بررسی عناصر اثربخش و بازدارنده در پذیرش و بهره‏‎گیری از فناوری‌های اطلاعاتی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‎های دولتی شهر تهران
۱۳۹۲، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان
فریبرز درودی

نقش کتابخانه‌های وابسته به ابنیه تاریخی شهر کاشان بر افزایش جذب گردشگر و محقق
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فریبرز درودی

رابطه بین هوش چندگانه با رفتار اطلاع‌یابی ( مطالعه موردی: کاربران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران)
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فریبرز درودی

-->

تدریس

ذخیره و بازیابی اطلاعات، کارشناسی ارشد.
با تدریس فریبرز درودی.
۱۳۹۸-۹۹، دانشگاه تهران.

مبانی اخلاق حرفه‌ای (کتابداری)، کارشناسی.
با تدریس فریبرز درودی.
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه علامه طباطبائی.

طبقه‌بندی و توسعه علوم، دکتری تخصصی.
با تدریس فریبرز درودی.
۱۳۹۵-۱۳۹۶، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

نظریه اطلاعات و دانش، دکتری تخصصی.
با تدریس فریبرز درودی.
۱۳۹۵-۱۳۹۶، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

نظام‌های بازیابی اطلاعات، دکتری تخصصی.
با تدریس فریبرز درودی.
۱۳۹۴-۱۳۹۵، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

نظام‌های بازیابی اطلاعات، دکتری تخصصی.
با تدریس فریبرز درودی.
۱۳۹۳-۱۳۹۴، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

رفتارهای اطلاع‎یابی، دکتری تخصصی.
با تدریس فریبرز درودی.
۱۳۹۲-۱۳۹۳، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.