مبانی و راهبردهای ارائه و نمایش دیداری اطلاعات

مبانی و راهبردهای ارائه و نمایش دیداری اطلاعات
نویسنده: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۲۳
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۱۰۳-۱۲۶
چکیده

مصورسازی اطلاعات روشی رایانه‌ای برای نمایش «داده» است، که عبارت است از پردازش اطلاعات تبدیل شده به قالب دیداری که کاربر را قادر می‌سازد تا اطلاعات را مشاهده، مرور، دریافت و درک نماید. مصورسازی اطلاعات، یک حوزه پژوهشی نوین می‌باشد که بر استفاده از فنون مصورسازی جهت کمک به افراد، برای درک و تحلیل داده‌ها تمرکز یافته است. مبانی مصورسازی شامل طراحی رابط‌ کاربر، گرافیک رایانه‌ای، تعامل میان انسان و رایانه، نظریه‌های شناختی و طراحی هنری می‌شود. بر اساس طبقه‌بندی اشنایدرمن، مصورسازی اطلاعات شامل: داده‌های یک‌بعدی، دوبعدی، سه‌بعدی، چندبعدی، زمانی، سلسله‌مراتبی و شبکه‌ای است.

استناد: 

درودی، فریبرز. ۱۳۸۷. مبانی و راهبردهای ارائه و نمایش دیداری اطلاعات. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات ۲۳ (۴): ۱۰۳-۱۲۶.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه