استانداردهای توانمندی سواد دیداری انجمن کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشی برای آموزش عالی

استانداردهای توانمندی سواد دیداری
۱۳۹۶
شابک: 
۹۷۸۶۰۰۸۸۹۰۰۲۷
۱۱۲ صفحه
۹۰,۰۰۰ ریال
چکیده: 

سواد دیداری را به مثابه مهارتی کارآمد معرفی کرده‌اند که در پرتو آن انسان‌ها می‌توانند در کنار برقراری ارتباط با تکیه بر نمادهای دیداری، از سطح بالاتری از  شناخت و آگاهی برخوردار شوند. در سواد دیداری و حیطه‌های مطالعاتی آن، توانمندی‌های آدمی در استفاده از معانی تصاویر مورد نظر بوده و به ابعاد متعدد شناختی انسان پرداخته می‌شود. سواد دیداری از زمره مهارت‌هایی است که در ارتباط با زمینه‌های کاربردی مصورسازی اطلاعات تاثیر دارد. در طراحی نمادها و نشانه‌ها همواره از مبانی سواد دیداری بهره گرفته شده و حجم قابل توجهی از پیام‌های دیداری بر اصولی تکیه دارند که در حوزه مطالعاتی سواد دیداری مورد بحث قرار می‌گیرند.

استناد: 

درودی، فریبرز، و عادل سلیمانی‌نژاد. ۱۳۹۶. استانداردهای توانمندی سواد دیداری انجمن کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشی برای آموزش عالی. تهران: اساطیر پارسی، چاپار.

افزودن دیدگاه