بررسی میزان مطابقت بازیابی محتوا با تصویرها و چالش‌های آن در مقاله‌های پایگاه‌های اطلاعاتی علمی

بررسی میزان مطابقت بازیابی محتوا با تصویرها و چالش‌های آن در مقاله‌های پایگاه‌های اطلاعاتی علمی
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۳۵
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۱۷۳-۲۰۰
چکیده

هدف از این تحقیق بررسی میزان مطابقت بازیابی محتوا با تصویرها و چالش‌های آن در مقاله‌های پایگاه‌های اطلاعاتی علمی است. روش پیمایشی توصیفی بوده و جامعه آماری آن پایگاه‌های اطلاعاتی علمی «ساینس دایرکت»، «اسکوپوس»، «مدلاین» و «وب‌آو‌ساینس» است. ابتدا عنوان، چکیده، بیان مسئله و نتیجه‌گیری مقاله‌ها به‌ صورت جداگانه وارد نرم‌افزار  Extreme Picture Finder شد. سپس، تصویرهای مرتبط با عنوان، چکیده، بیان مسئله و نتیجه‌گیری مقاله‌ها از نرم‌افزار مورد نظر استخراج گردید. تصویرهای استخراج‌شده وارد نرم‌افزار Visual Similarity Duplicate Image Finder گردید. تا مطابقت تصویرهای استخراج‌شده از نرم‌افزار و تصویرهای مقاله‌ها انجام شود. نتایج نشان داد که بیشترین میزان مطابقت محتوا با تصویر در پایگاه «وب‌‌آو‌‌ساینس» و کمترین میزان مطابقت در پایگاه «ساینس ‌دایرکت» وجود داشت. همچنین به‌ ترتیب، بیشترین شباهت بین عنوان‏‌ها، بیان مسئله، چکیده و نتیجه‌گیری با تصویرهای مقاله‌ها در پایگاه‌ها وجود داشت. عدم رعایت استانداردهای مصورسازی در تصویرهای به‌کاررفته در مقاله‌های پایگاه‌های علمی که چالشی جدی است. تصاویری که از استانداردهای مصورسازی (متن، رنگ، لبه، حاشیه و ...) به دور بودند، بازیابی نشدند و در صورت بازیابی از میزان شباهت نازلی برخوردار بودند. عدم جامعیت قابلیت‌های نرم‌افزارهای مورد استفاده، چالش بعدی بود. مسئله دیگر عدم رعایت یا پیروی از یک شیوه‌نامه استاندارد در چیدمان تصویرها در مقاله‌هاست. برخی تصویرها بدون توجه به متن در مقاله‌ها درج شده‌اند. این مورد در پایگاه «وب‌آو‌ساینس» کمتر، اما در سایر پایگاه‌‏های مورد بررسی بسیار مشاهده گردید. با توجه به ابداع روش‌های جدید بازیابی تصویر و محتوا، نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که عدم شباهت بین تصویرهای بازیابی‌شده با محتوا در مقالات پایگاه‌های معتبر علمی چشمگیر و گمراه‌کننده است.

استناد: 

سلیمانی‌نژاد، عادل، فریبرز درودی، و زینب مرتضی‌پور. ۱۳۹۸. بررسی میزان مطابقت بازیابی محتوا با تصویرها و چالش‌های آن در مقاله‌های پایگاه‌های اطلاعاتی علمی. پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۵ (۱): ۱۷۳-۲۰۰.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه