کاربردها و مزایای بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر خرم‌آباد

نوع همکاری: 
نام استاد: 
مقطع تحصیلی: 
پژوهشکده‌: 
جامعه و اطلاعات
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۵

افزودن دیدگاه