تصویر ershadi@irandoc.ac.ir

محمدجواد ارشادی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت

استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات

زندگی‌نامه

محمدجواد ارشادی، دانش‌آموخته دکترای تخصصی دانشگاه علم و صنعت در رشته مهندسی صنایع در سال ۱۳۹۳ است و مدارک کارشناسی‌ ارشد و کارشناسی خود را در همین رشته به ترتیب از دانشگاه‌های صنعتی شریف و صنعتی اصفهان در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۴ دریافت داشته است.
وی کار علمی خود را از سال ۱۳۹۴ با عضویت در هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران آغاز کرد و هم‌اکنون استادیار گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات است. بیشتر فعالیت‌های او در این پژوهشگاه پیرامون کاربرد مدیریت و مهندسی کیفیت در علوم و فناوری اطلاعات بوده است. زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه وی را کنترل کیفیت آماری، مدیریت کیفیت جامع، بازمهندسی فرایندهای کسب و کار، بهینه‌سازی، الگوریتم‌های فراابتکاری، تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و داده‌کاوی تشکیل می‌دهند.

تحصیلات

  • ۱۳۸۹ - ۱۳۹۳ دکتری تخصصی مهندسی صنایع . دانشگاه علم و صنعت
    رساله: طراحی اقتصادی، اقتصادی - آماری و انطباق‌پذیر برای پروفایل‌های خطی

زمینه‌های پژوهش

کنترل کیفیت آماری
مدیریت کیفیت جامع
بازمهندسی فرایندهای کسب و کار
الگوریتم‌های فراابتکاری
تجزیه و تحلیل سیستم‌ها

تماس

طرح پژوهشی

مقاله ادواری

راهنمایی

ارزیابی سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی با به‌کارگیری از ابزار webqual، مطالعه موردی: آموزش مجازی در سازمان ثبت اسناد و املاک
۱۳۹۷، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
محمدجواد ارشادی

مدل همراستایی استراتژیک مدیریت پروژه با رویکرد مدیریت HSE
۱۳۹۶، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدجواد ارشادی

بررسی تأثیر تفکر استراتژیک در اثربخشی و کارایی استقرار مدل تعالی سازمانی: شناسایی نقش واسطه‌ای فراموشی سازمانی
۱۳۹۶، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
محمدجواد ارشادی

بررسی رابطه ابعاد مختلف مدیریت دانش و بازدهی معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدجواد ارشادی

تجزیه و تحلیل ریسک‌های نرم افزاری امنیت اطلاعات سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی برخط با رویکرد ترکیبی FMEA و تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه فازی: مطالعه موردی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمدجواد ارشادی