تصویر ershadi@irandoc.ac.ir

دکتر محمدجواد ارشادی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت

استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات

زندگی‌نامه

محمدجواد ارشادی، دانش‌آموخته دکترای تخصصی دانشگاه علم و صنعت در رشته مهندسی صنایع در سال ۱۳۹۳ است و مدارک کارشناسی‌ ارشد و کارشناسی خود را در همین رشته به ترتیب از دانشگاه‌های صنعتی شریف و صنعتی اصفهان در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۴ دریافت داشته است.
وی کار علمی خود را از سال ۱۳۹۴ با عضویت در هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران آغاز کرد و هم‌اکنون استادیار گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات است. بیشتر فعالیت‌های او در این پژوهشگاه پیرامون کاربرد مدیریت و مهندسی کیفیت در علوم و فناوری اطلاعات بوده است. زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه وی را کنترل کیفیت آماری، مدیریت کیفیت جامع، بازمهندسی فرایندهای کسب و کار، بهینه‌سازی، الگوریتم‌های فراابتکاری، تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و داده‌کاوی تشکیل می‌دهند.

تحصیلات

  • ۱۳۸۹ - ۱۳۹۳ دکتری تخصصی مهندسی صنایع . دانشگاه علم و صنعت
    رساله: طراحی اقتصادی، اقتصادی - آماری و انطباق‌پذیر برای پروفایل‌های خطی

زمینه‌های پژوهش

کنترل کیفیت آماری
مدیریت کیفیت جامع
بازمهندسی فرایندهای کسب و کار
الگوریتم‌های فراابتکاری
تجزیه و تحلیل سیستم‌ها

تماس

طرح پژوهشی

مقاله ادواری

کتاب

مقاله همایش علمی

راهنمایی

توسعه راهکارهای خطاناپذیرسازی سیستم‌های اطلاعاتی با روش تصمیم‌گیری BWM
۱۳۹۸، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
محمدجواد ارشادی

یکپارچه‌سازی ابعاد کیفی اطلاعات در مدیریت ریسک امنیت اطلاعات (ISRM) بر پایه روش طراحی آزمایش‌ها
۱۳۹۸، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
محمدجواد ارشادی

ارائه مدلی برای ارزیابی کیفیت خدمات فناوری اطلاعات و نوآوری سازمانی بر رضایت کاربران بر پایه روش ANP
۱۳۹۸، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
محمدجواد ارشادی

ارزیابی سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی با به‌کارگیری از ابزار webqual، مطالعه موردی: آموزش مجازی در سازمان ثبت اسناد و املاک
۱۳۹۷، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
محمدجواد ارشادی

مدل همراستایی استراتژیک مدیریت پروژه با رویکرد مدیریت HSE
۱۳۹۶، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدجواد ارشادی

بررسی تأثیر تفکر استراتژیک در اثربخشی و کارایی استقرار مدل تعالی سازمانی: شناسایی نقش واسطه‌ای فراموشی سازمانی
۱۳۹۶، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
محمدجواد ارشادی

بررسی رابطه ابعاد مختلف مدیریت دانش و بازدهی معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدجواد ارشادی

تجزیه و تحلیل ریسک‌های نرم افزاری امنیت اطلاعات سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی برخط با رویکرد ترکیبی FMEA و تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه فازی: مطالعه موردی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمدجواد ارشادی