طراحی و پیاده‌سازی سامانه برخط ارزیابی رضایت کاربران پایگاه اطلاعات پایان‌نامه/ رساله‌های دانش‌آموختگان ایرانی (سامانه گنج)

طراحی و پیاده‌سازی سامانه برخط ارزیابی رضایت کاربران پایگاه اطلاعات پایان‌نامه/ رساله‌های دانش‌آموختگان ایرانی (سامانه گنج)
سومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده‌ها
تهران
تاریخ کنفرانس: 
شنبه - ۰۱ دى ۱۳۹۷
مؤسسه برگزارکننده: 
چکیده

‌امروزه کاربران یکی از مهم‌ترین عوامل در ارزیابی کارایی سامانه‌های بازیابی اطلاعات هستند. زیرا که یکی از رسالت‌های مهم هر سامانه بازیابی اطلاعات ارائه بهترین خدمات به کاربران می‌باشد. در میان سامانه‌های بازیابی اطلاعات در کشور، سامانه گنج پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات با برخورداری از ۹۵۰ هزار مدرک علمی که امکان جستجو برای پژوهشگران را در پایان‌نامه‌ها، نشریات علمی داخلی، مقالات، همایش‌ها، طرح‌های پژوهشی وگزارش‌های دولتی فراهم می‌کند، نیازمند ارزیابی می‌باشد. در چارچوب این پژوهش بر پایه روش دلفی و نیز مدل کیفیت خدمات سایت (Equal) شاخص‌هایی جهت ارزیابی رضایت کاربران سامانه گنج را استخراج شد. ارزیابی رضایت کاربران در سه بعد کاربردپذیری، اطلاعات و تعامل سرویس صورت پذیرفت. شاخص‌های طراحی شده درقالب یک پرسشنامه و از طریق یک سامانه برخط در اختیار کاربران قرار می‌گیرد تا کاربران سامانه گنج به راحتی نظراتشان را درباره این سامانه ارائه دهند. گزارشات مختلف مدیریتی، به تفکیک هر بعد و نیز ایجاد انعطاف در پرسش‌های ارائه شده به کاربر و تحلیل‌های پس از آن از ویژگی‌های سامانه طراحی شده است.

استناد: 

فتاحی، سمیه، و محمد جواد ارشادی. ۱۳۹۷. طراحی و پیاده‌سازی سامانه برخط ارزیابی رضایت کاربران  پایگاه اطلاعات پایان‌نامه/ رساله‌های دانش‌آموختگان ایرانی (سامانه گنج).  مقاله ارائه شده در سومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده‌ها، تهران.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه