طراحی و پیاده سازی سامانه برخط ارزیابی رضایت کاربران پایگاه اطلاعات علمی ایران "سامانه گنج"

چکیده

‌امروزه با توجه به رشد فراوان صفحات وب و استفاده بسیار کاربران از موتورهای جست‌وجو به منظور بازیابی اطلاعات از وب، ارزیابی موتورهای جست‌وجو مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی کاربران یکی از مهمترین عوامل در ارزیابی کارایی سامانه‌های بازیابی اطلاعات هستند. زیرا که رضایت کاربران مهمترین معیار ارزیابی موتورهای جست‌وجو می‌باشد. در سال‌های اخیر، ارزیابی موتورهای جست‌وجو در کشور ما نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است و محققان سعی دارند با ارزیابی موتورهای جست‌وجوی بومی، عملکرد آن‌ها را بهینه نمایند. در این میان سامانه گنج پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات با برخورداری از ۹۵۰ هزار مدرک علمی که امکان جست‌وجو برای پژوهشگران را فراهم می‌کند، نیازمند ارزیابی می‌باشد. این پژوهش قصد دارد، شاخص‌هایی جهت ارزیابی رضایت کاربران سامانه گنج را استخراج نماید. شاخص‌های طراحی شده درقالب یک پرسشنامه و از طریق یک سامانه برخط در اختیار کاربران قرار می‌گیرد تا کاربران سامانه گنج به راحتی نظرات‌شان را در خصوص این سامانه ارائه دهند. در نهایت سامانه طراحی شده،‌ نتایج بدست آمده از ارزیابی رضایت کاربران را در قالب نمودارها و جداول مناسب تجزیه‌تحلیل خواهد نمود و گزارش آن را به صورت بصری در اختیار تحلیل‌گران و کارشناسان سامانه گنج قرار می‌دهد تا بتوانند جهت بهبود کارایی سیستم اقدامات لازم را به عمل آورند.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

فتاحی، سمیه، و محمدجواد ارشادی. زودآیند. کاربران طراحی و پیاده‌سازی سامانه برخط ارزیابی رضایت کاربران پایگاه اطلاعات علمی ایران "سامانه گنج". تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه