مدل‌ها و روش‌های مدیریت کیفیت داده: نگرشی کاربردی بر داده‌های علم و فناوری

مدل‌ها و روش‌های مدیریت کیفیت داده
ویراستار: 
۱۳۹۸
شابک: 
۹۷۸۶۲۲۹۵۲۸۲۲۸
۱۸۴ صفحه
۲۸۰,۰۰۰ ریال
چکیده

با توجه به‌ ضرورت بررسی ابعاد مختلف پایگاه‌های داده و چگونگی روند تولید آن‌ها، کتاب (مدل‌ها و تکنیک‌های مدیریت کیفیت داده) تنظیم‌ شده است. در این کتاب تلاش می‌شود تا با بررسی معیارهای داده و مدل‌های مدیریت کیفیت داده، پاسخی مناسب برای رفع تناقضات و ناسازگاری‌های پایگاه‌های داده بیان گردد. برای این منظور، در ابتدا به بررسی مفاهیم کنترل و مدیریت کیفیت پرداخته می‌شود و چگونگی استفاده از آن‌ها در بررسی کیفیت داده‌ها بیان می‌گردد. سپس مبانی کیفیت داده و اطلاعات مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار می‌گیرد تا روش‌ها، مراحل، گام‌ها، استراتژی‌ها و تکنیک‌های مرتبط با ابعاد مختلف کیفیت داده مشخص شود. سپس مدل‌های مختلف مدیریت کیفیت داده تعریف و بررسی می‌شوند؛ هریک از مدل‌های بررسی‌ شده دارای ویژگی‌ها و کاربردهای خاصی هستند که موجب سهولت در استفاده از آن‌ها می‌شود. در فصل آخر به کاربرد مفاهیم کیفیت داده در علم و فناوری پرداخته می‌شود و پس از بررسی روند ثبت پایان‌نامه‌ها در سامانه ثبت، روند جدیدی برای آن پیشنهاد می‌گردد تا مشکلات مدل قبلی برطرف گردد. همچنین بتوان از سایر مزایای بالقوه داده‌های ثبت‌شده در این پایگاه داده، به‌ طور مناسب استفاده کرد.

استناد: 

ارشادی، محمدجواد، و محمدمهدی ارشادی. ۱۳۹۸. مدل‌ها و روش‌های مدیریت کیفیت داده: نگرشی کاربردی بر داده‌های علم و فناوری. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه