تعیین اهمیت معیارهای کیفیت وب‌سایت از دیدگاه کاربران بر پایه روش‌های ای‌کوال و فرایند تحلیل شبکه فازی

تعیین اهمیت معیارهای کیفیت وب‌سایت از دیدگاه کاربران بر پایه روش‌های ای‌کوال و فرایند تحلیل شبکه فازی
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۶
شماره: 
۲
شماره صفحه (از - تا): 
۲۳-۴۴
چکیده

امروزه کیفیت خدمات الکترونیک ارائه شده از طریق وب‌سایت شرکت‌ها و موسسات زمینه‌ای است که سازمان‌ها می‌توانند به کمک آن به مزیت رقابتی دست یابند. کیفیت خدمات، رضایت مشتری و ارزش سه عنصری هستند که مدیران هر سازمانی در ارائه خدمات مورد نظر به مشتریان خود باید مورد توجه جدی قرار دهند. در این راستا در پژوهش حاضر با استفاده از مدل ای‌کوال، به عنوان یکی از به‌روزترین مدل‌های ارزیابی کیفیت وب، به شناسایی عوامل موثر بر کیفیت وب‌سایت خواهیم پرداخت. شاخص‌های اصلی این مدل به کمک روش فرایند تحلیل شبکه فازی و برپایه دیدگاه کاربران وزن‌دهی خواهند شد. در این پژوهش ابتدا مروری بر مدل‌های رایج در ارزیابی کیفیت خدمات صورت گرفته است و از میان آنها روش ای‌کوال جهت تعیین شاخص‌های موثر بر کیفیت خدمات وب‌سایت انتخاب شده است. در انتها پس از تعیین اهمیت شاخص‌های اصلی ارزیابی کیفیت وب، راهکارهای بهبود در قالب یک مطالعه موردی ارائه شده است. یکی از مهم‌ترین وب‌سایت‌های ارائه دهنده خدمات به پژوهشگران، با نام پایگاه اطلاعاتی اشاعه پایان‌نامه/ رساله‌های دانش‌آموختگان کشور (گنج) به عنوان مورد مطالعه انتخاب شد. نتایج نشان داد، معیارهای کاربردپذیری، تعامل خدمات و کیفیت اطلاعات به‌ ترتیب بالاترین اهمیت در کیفیت وب‌سایت مورد مطالعه را دارند. در حوزه کاربردپذیری، باتوجه به وزن بالای آن از دیدگاه کاربران، ایجاد تنوع در فیلترکردن نتایج و امکان فیلتر کردن همه اقلام اطلاعاتی در سامانه گنج به عنوان پیشنهاهای کاربردی ارائه شد. از آنجا که در معیار قابلیت استفاده باتوجه به اینکه سهولت بکارگیری دارای بالاترین وزن باشد، پیشنهاد می‌گردد برای افزایش سهولت کار در این وب‌سایت در منوی جستجوی پیشرفته گزینه‌های فیلترها به صورت کامل قرار بگیرند تا امکان محدود کردن دامنه جستجو در حوزه موضوع مورد نظر افزوده شود و زمان رسیدن به پاسخ نهایی توسط کاربر کاهش یابد. ایجاد جاذبه‌های بصری در طراحی سایت و استفاده از کنتراست بهتر در رنگ‌بندی سایت از مهم‌ترین راهکارهای اجرایی در حوزه تعامل خدمات به حساب می‌آید. 

استناد: 

ارشادی، محمد جواد، و زهرا مقدم. ۱۳۹۸. تعیین اهمیت معیارهای کیفیت وب‌سایت از دیدگاه کاربران بر پایه روش‌های ای‌کوال و فرایند تحلیل شبکه فازی. مطالعات رفتار مصرف‌کننده ۶ (۲): ۲۳-۴۴.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه