توسعه‌ شاخص‌های کیفیت داده به‌ منظور ارزیابی سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی: یک مطالعه موردی

توسعه شاخص‌های کیفیت داده به‌منظور ارزیابی سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی: یک مطالعه موردی
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۱
شماره: 
۳۱
شماره صفحه (از - تا): 
۶۰-۷۳
چکیده

در پی رشد فناوری‌ها و ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی، امروزه شاهد تولید و توسعه پایگاه‌های‌ داده‌ در اکثر سازمان‌ها هستیم. از طرفی برای کسب جایگاه مناسب در دنیای کسب‌ و کار کنونی لازم است سازمان‌های مختلف با تغییرات بیرونی سازگار شوند و به نوسانات مختلف بازار حساسیت کافی داشته باشند. به‌ علاوه، کلید حل اکثر مشکلات سازمانی در دل داده‌ها و روندهای تولید شده توسط همان سازمان است و بررسی داده‌های سازمان‌های دیگر تنها می‌تواند راهنمای رسیدن به پاسخ باشد. از این‌رو ارزشمندترین و مهم‌ترین موجودی هر سازمان، داده‌های تولید شده توسط همان سازمان است. براین اساس امروزه کیفیت داده‌های سازمان و پایش مستمر آنها به‌ عنوان یک راهبرد کلیدی شناخته می‌شود. در این پژوهش پس از بررسی متون علمی مختلف، شاخص‌های کیفیت داده مانند دقت، صحت، جامعیت و به‌هنگام بودن، برای ارزیابی سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی توسعه داده شدند. سامانه ملی ثبت پایان‌نامه/‌رساله دانش‌آموختگان کل کشور به‌ عنوان مطالعه موردی انتخاب شد. نتایج نشان داد پس از بهبود فرایند ثبت در این سامانه ملی شاخص‌های کیفیت داده وضعیت بهتری را نشان می‌دهد. استفاده از فهرست‌های آماده کرکره‌ای به منظور افزایش خطاناپذیرسازی در ثبت داده‌ها، احراز هویت دانشجو و اساتید راهنما و مشاور به کمک کد ملی از جمله پیشنهادهای اجرایی هستند که در راستای بهبود کیفیت داده‌ها در سامانه ثبت ارائه شدند. 

استناد: 

اشتریان اصفهانی، آیناز، محمدجواد ارشادی، و امیر عزیزی. ۱۳۹۸. توسعه‌ شاخص‌های کیفیت داده به‌ منظور ارزیابی سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی: یک مطالعه موردی. مدیریت استاندارد و کیفیت ۱ (۳۱): ۶۰-۷۳.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه