بهبود فرایندهای ارزیابی سطح آمادگی فناوری (TRL) در پروژه‌های فناورانه: یک مطالعه موردی

بهبود فرایندهای ارزیابی سطح آمادگی فناوری (TRL) در پروژه‌های فناورانه: یک مطالعه موردی
پنجمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ها
مشهد
تاریخ کنفرانس: 
چهارشنبه - ۱۳ شهريور ۱۳۹۸ تا پنجشنبه - ۱۴ شهريور ۱۳۹۸
مؤسسه برگزارکننده: 
چکیده

امروزه فناوری‌های گوناگون به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا فرایندهای خود را با کارایی و اثربخشی بالاتری به انجام برسانند. توانایی بکارگیری دانش، مهارت، تجهیزات و امکانات برای تولید و توسعه محصولات و خدمات را سطوح آمادگی فناوری (TRL) می‌گویند. در سازمان‌های پروژه‌محور مانند پژوهشگاه‌ها توسعه فرایندهای سازمانی در راستای ارزیابی مناسب پروژه‌های فناور موضوعی حیاتی است که در صورت اجرای دقیق و درست دست‌یابی به اهداف را راحت‌تر می‌کند. در این پژوهش در قالب یک مطالعه موردی به شناسایی چالش‌های فرایندهای مربوط به ارزیابی TRL در پروژه‌های فناور خواهیم پرداخت. برپایه متدولوژی‌های شناخته شده بهبود فرایندی، چالش‌ها و مشکلات این فرایندها را شناسایی نموده و راهکارهای بهبود این فرایندها را ارائه می‌دهیم. توسعه راهکارهای مدیریت ریسک پروژه در زمان تعیین محدوده پروژه‌های فناور، هوشمندساری اجرای این فرایندها و به ویژه استفاده از تکنیک‌های BPMS از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی در جهت توسعه فرایندهای ارزیابی سطح TRL خواهد بود. 

استناد: 

ارشادی، محمدجواد. ۱۳۹۸. بهبود فرایندهای ارزیابی سطح آمادگی فناوری (TRL) در پروژه‌های فناورانه: یک مطالعه موردی. مقاله ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ها، مشهد.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه