ارائه چارچوب بهبود رضایت کاربران سایت‌های تجارت الکترونیک با استفاده از ابزار QFD و WebQual (مطالعه موردی: فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا)

ارائه چارچوب بهبود رضایت کاربران سایت‌های تجارت الکترونیک با استفاده از ابزار QFD و WebQual (مطالعه موردی: فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا)
سومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده‌ها
تهران
تاریخ کنفرانس: 
شنبه - ۰۱ دى ۱۳۹۷
مؤسسه برگزارکننده: 
چکیده

‌یکی از بزرگترین فرصت‌ها و چالش‌هایی که سازمان‌های امروزی با آن مواجه هستند استفاده از تکنولوژی‌های مبتنی بر وب است. اینترنت به عنوان یک کانالی برای مبادلات اقتصادی، منابع جدیدی برای ایجاد درآمد و فرصت در اختیار سازمان‌ها قرار داده است. میزان مبادلات از طریق اینترنت روز به روز در حال افزایش است و شرکت‌هایی که از این فناوری استفاده نکنند ظرف مدت کوتاهی از صحنه بازار محو خواهند شد. در این مقاله ارائه چارچوب بهبود رضایت کاربران سایت‌های تجارت الکترونیک با استفاده از ابزار QFD و WebQual (مطالعه موردی: فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا) مورد ارزیابی قرار گرفته است. پس از بررسی ادبیات مربوط به سنجش کیفیت خدمات الکترونیک، مدل پژوهش انتخاب شده است. در این تحقیق، هدف بررسی میزان کیفیت محتوای وب‌سایت، کیفیت و امنیت مبادلات، کاربردپذیری و کیفیت تعاملات خدمات وب‌سایت بر میزان رضایت کاربران است. روش تحقیق، تکنیک QFD و ابزار تحلیل، ماتریس خانه کیفیت می‌باشد. بدین معنی که با استفاده از مدل WebQual به بررسی خواسته‌ها و نیازمندی‌های مشتریان از طریق پرسشنامه پرداخته شد. با تلفیق نظرات خبرگان و نظرات مشتریان در مدل QFD اقدام به تحلیل و نتیجه‌گیری شد. نتایج مدل وبکوآل برای صنعت IT نشان می‌دهد که عوامل مربوط به پاسخگویی اگر چه دارای کمترین اهمیت در میان دسته‌های چهارگانه بودند، لیکن به دلیل رضایت پایین کسب شده، و بعد از محاسبه شکاف‌ها دارای بالاترین اولویت برای بهبود در وب‌سایت دیجی‌کالا گردید.

استناد: 

صادقی، مجتبی، محمدجواد ارشادی، و امیر عزیزی. ۱۳۹۷. ارائه چارچوب بهبود رضایت کاربران سایت‌های تجارت الکترونیک با استفاده از ابزار QFD و WebQual (مطالعه موردی: فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا). مقاله ارائه شده در سومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده‌ها، تهران.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه