پیاده‌سازی نمودار کنترل I-MR در پایش کیفیت داده‌های پژوهشی: یک مطالعه موردی

پیاده‌سازی نمودار کنترل I-MR در پایش کیفیت داده‌های پژوهشی: یک مطالعه موردی
سومین کنفرانس بین‌المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
تهران
تاریخ کنفرانس: 
پنجشنبه - ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
مؤسسه برگزارکننده: 
چکیده

در سازمان‌های شکل گرفته بر پایه فناوری اطلاعات، داده یکی از حیاتی‌ترین اجزا است. در مقاله حاضر به منظور پایش کیفیت داده‌ها در این‌ گونه سازمان‌ها از نمودار کنترل استفاده شده است. شاخص‌هایی مانند صحت، کامل‌بودن و دقت در این راستا توسعه داده شده‌اند. تمرکز این مقاله داده‌های پژوهشی است که در سامانه ثبت پایان‌نامه/‌رساله‌ (پارسا)های دانشجویان درون کشور ثبت شده و سپس در سامانه اشاعه پارساهای درون کشور (گنج) اشاعه داده می‌شوند. کیفیت داده‌های پژوهشی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی کل کشور به کمک نمودار کنترل I-MR، پایش شده‌اند. پژوهش به صورت کتابخانه‌ای انجام شده و ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه با ۱۰ نفر از خبرگان حوزه کیفیت می‌باشد. نتایج پیاده‌سازی نمودار کنترل نشان می‌دهد که در برخی دانشگاه‌های تازه تأسیس به دلیل عدم آشنایی با روند سامانه، آموزش‌های نادرست و نبود آگاهی‌رسانی صحیح به دانشجویان کیفیت داده‌های ثبت شده دارای روند نامطلوب بوده که به افت کیفیت در حوزه صحت و کامل‌بودن منجر شده است. ارائه بازخورد به موقع به دانشجویان در خصوص مشکلات کیفی داده‌ها و پیغام‌های اطلاع‌رسانی در زمان مناسب و ارائه آموزش‌های تصویری و یا تدوین دستورالعمل‌های لازم به عنوان اقدامات اصلاحی در خصوص ارتقاء کیفیت داده‌های پژوهشی در انتهای پژوهش پیشنهاد شده است. 

استناد: 

اشتریان اصفهانی، آیناز، امیر عزیزی، و محمد جواد ارشادی. ۱۳۹۸. پیاده‌سازی نمودار کنترل I-MR در پایش کیفیت داده‌های پژوهشی: یک مطالعه موردی. مقاله ارائه شده در سومین کنفرانس بین‌المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تهران.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه